SO eksamen

Få en god forberedelse til eksamen i SO (Studieområdet). Studieområdet er meget omfattende, og derfor er det også vigtigt, at du har forberedt dig optimalt, hvis faget bliver udvalgt til din eksamen.

SO Eksamen forekommer både på HTX og HHX - vælg herunder hvilken, der er relevant for dig:

Her viser vi dig, hvordan Studieområdet er opbygget, hvad du kan forvente til eksamen og hvordan du bedst muligt kan forberede dig til denne eksamen.

Studieområdet på HHX består af tre dele

Opbygningen af det tværfaglige fag består af tre dele fordelt på de 3 år, som HHX ungdomsuddannelsen kræver.

Studieområdet del 1

I første del af studieområdet bliver du undervist i tre forskellige flerfaglige områder, som består af 6 forskellige fag. 

  • Kultur og sprogområdet: Her lærer du om sprog, kultur og kommunikation. Fagene, som indgår i denne undervisning, er Dansk og fremmedsprog.
  • Samfundsøkonomiske område: Her får du undervisning i den samfundsfaglige del af studieområdet. Fagene som indgår i denne undervisning er International Økonomi (IØ) og Samfundsfag.
  • Erhvervsøkonomiske område: I denne del får du viden om virksomheder, hvordan disse fungerer og teorien bag. Her får du undervisning i Virksomhedsøkonomi og Afsætning.

Studieområdet del 2

I del 2 af Studieområdet får du undervisning i fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi (VØ). Det centrale med undervisningen i SO2 er metodeforståelsen og fokus på elevernes økonomiske kompetencer. I anden del af Studieområdet har du også Erhvervscasen, som skal udfordre dig i forhold til at indsamle, behandle og viderepræsentere viden selvstændigt.

Studieområdet del 3

I tredje del af Studieområdet modtager du undervisning i Dansk, Samtidshistorie, International Økonomi og Fremmedsprog. Du kommer til at arbejde med udviklingen i menneskesyn, værdier og samfundsøkonomiske forhold. Den centrale del af undervisningen består af det internationale perspektiv. I denne del skal du også til eksamen i DIO.

Hvordan foregår SO eksamen?

I forhold til Studieområdet skal du aflægge prøve på andet og tredje år på HHX. Begge prøver består af en synopsis eksamen. Du skal som udgangspunkt aflægge prøve i mindst én af de to prøver, og det betyder, at hvis du ikke trækker eksamen i Studieområdet på andet år, skal du med garanti aflægge eksamen på tredje år.

Den mundtlige eksamen på del 2 er ikke magen til eksamen på del 3.

Eksamen i SO Del 2

Trækker din klasse eksamen i SO på andet år, skal du udarbejde en synopsis i gruppearbejde. Herefter skal den sendes til lærer og censor og eleverne går individuelt til prøve. 

Eksamenstiden varer ca. 24 minutter og der giver ca. 48 timers forberedelse.
 
Den mundtlige prøve i del 2 består af elevens præsentation og uddybelse af synopsis efterfulgt af en samtale mellem elev og lærer/censor.

Eksamen i SO del 3

Skal du aflægge eksamen i Studieområdet på tredje år, skal du ikke udarbejde en synopsis i samarbejde med en gruppe, men derimod alene. Din synopsis anbefales at have et omfang på tre til fem sider.

Eksamen i tredje del varer ca. 30 minutter og du har ingen forberedelsestid. Eksamen består af din præsentation af centrale problemstillinger fra din synopsis og afsluttes med en samtale med lærer, hvor censor muligvis inddrages. 

I forhold til Studieområdet del 2 er del 3 anderledes, fordi du selv kan vælge, hvilke fag du vil arbejde med, og hvilke problemstillinger, der skal være udgangspunkt for opgaven.

Tips til den mundtlige eksamen

1. Hav fuldstændig styr på tiden. Det forventes, at du kan færdiggøre din præsentation af synopsis på 5-7 minutter og herefter holde en faglige samtale kørende med lærer og muligvis censor. Det er derfor vigtigt, at du ikke løber tør for materiale efter 3 minutter, eller kun er kommet halvejs igennem præsentationen, når du har stået der i 10 minutter.

2. Undgå tekniske problemer. Ved at medbringe din egen USB pind, og gerne uden andre filer på, undgår du, at din eksamen bliver ødelagt pga. irriterende tekniske fejl. Din uddannelsesinstitution bestemmer, hvorvidt IT midler er godkendt.

3. Undgå at være for afhængig af dit materiale. Inden du går til eksamen, skal du have fuldstændig styr på, hvad der står i dine materialer. En god idé er at øve dig derhjemme med familie eller venner – brug evt. noget af din forberedelsestid på at ”lege” eksamen. 

SO Eksamen på HTX

Det er ikke kun på HHX, at man skal til eksamen i SO. På HTX skal du også aflægge en mundtlig prøve i SO, og den er ikke magen til eksamen i SO på HHX. 

Eksamen i SO på HTX består af en mundtlig prøve, hvor du skal fremvise din udvikling på HTX indenfor forskellige studiekompetencer: Læring, arbejdsformer, informationssøgning, videnskab og vidensformer, formidling, evalueringsteori og evalueringsværktøjer.

Til eksamen skal du fremvise en portfolio, som dokumenterer dit arbejde og udvikling i hvert forløb på HTX. Heri skal du inkludere relevante materialer - f.eks. notater, rapporter, præsentationer osv. - som kan dokumentere for din faglige udvikling. 

Til eksamen er der ingen forberedelsestid, så du skal sørge for at have al dit materiale klart hjemmefra. Det er op til dig selv, hvorvidt du vil anvende en præsentation til at fremføre din prøve - evt. i PowerPoint. Efter du har afsluttet din præsentation, vil eksaminator og evt. censor supplere med uddybende spørgsmål. 

Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter.

Hvad bliver jeg bedømt på?

Til eksamen i SO på HTX vil du blive bedømt på din præsentation og hvorvidt den stemmer overens med studieområdets mål. Derudover vil der blive fokuseret på hvor god du er til at:

  • begrunde hvorfor du har udvalgt netop disse eksempler i din portfolio, og hvordan deres relation er til hinanden. 
  • kombinere metoder og viden fra flere forskellige fag. 
  • søge efter ny viden, vurdere den og vigtigst af alt, være kildekritisk. 
  • anvende relevante studiemetoder, tenikker og arbejdsformer. 

På Studienet kan du finde inspiration til din prøvemappe ved at se, hvordan andre elever har båret sig ad.