HTX A

Her kan du læse om mundtlig eksamen i Matematik A på HTX.

Hvis du begyndte på HTX før 1. august 2017

Den mundtlige eksamen i Matematik A er en individuel prøve, hvor du trækker et ukendt spørgsmål. Her får du vores forslag til, hvordan du forbereder dig inden eksamen, samt en gennemgang af, hvordan eksamen foregår.

Forberedelse inden eksamen

Vi anbefaler, at du forbereder dig ved at læse op på de emner, I har haft om i undervisningen. Du kan finde en oversigt over emnerne i undervisningsbeskrivelsen. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl om, hvor du finder undervisningsbeskrivelsen.

Til eksamen trækker du et ukendt spørgsmål, der består af to eller tre delspørgsmål. Ét af delspørgsmålene tager udgangspunkt i et af de projekter, du har lavet i løbet af undervisningen. Du bør derfor genopfriske dit arbejde med projekterne inden eksamen.

Vær opmærksom på, at et af delspørgsmålene kan handle om et andet emne, end dem der indgår i projektet. Du kan fx godt trække et spørgsmål, hvor det ene delspørgsmål tager udgangspunkt i et projekt om vektorer, mens det andet delspørgsmål handler om integralregning.

Sådan foregår eksamen

Eksamen begynder med, at du trækker et af eksamensspørgsmålene.

Derefter har du ca. 30 minutter til at forberede dig inden eksaminationen. Vi anbefaler, at du bruger forberedelsestiden på at lave en disposition, hvor du skriver, hvad du vil sige til eksamen. Du bestemmer selv, om du skriver din disposition på computeren eller i hånden. Vi anbefaler, at du vælger det, der går hurtigst, så du har mest mulig tid til at få styr på det, du vil sige i dit oplæg.

Du må benytte alle hjælpemidler (undtagen kontakt til omverdenen) under forberedelsen. Vi anbefaler derfor, at du downloader kompendierne til Matematik i Studietnet-app’en inden eksamen, så du kan læse i dem i forberedelseslokalet uden at bruge internettet.

Under selve eksaminationen skal du holde et oplæg med udgangspunkt i det eksamensspørgsmål du har trukket. Efterfølgende (og evt. undervejs) vil lærer og censor stille spørgsmål til dit oplæg.

Det er helt almindeligt at være nervøs både inden og under eksamen. Hvis du er meget nervøs, kan det være en god idé at sige det til lærer og censor, så de er ekstra opmærksomme på at hjælpe dig med at slappe af og komme godt igennem eksamen.

Hvis du begyndte på HTX efter 1. august 2017

Mundtlig eksamen i Matematik A er en individuel prøve, hvor du trækker et kendt spørgsmål. Her beskriver vi, hvordan du kan forberede dig inden eksamen, og hvordan eksamen foregår.

Forberedelse inden eksamen

Inden eksamensperioden begynder, får du udleveret de spørgsmål, som du kan trække til eksamen. Du har altså mulighed for at forberede dig på, hvad du vil sige til hvert spørgsmål, hvis du trækker det.

Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i de emner, I har arbejdet med i undervisningen, og inddrager de projekter, som du har lavet.

Kort tid inden den skriftlige eksamen får du udleveret et forberedelsesmateriale. Forberedelsesmaterialet indeholder teori, eksempler og opgaver og bygger videre på et af emnerne fra undervisningen. Da forberedelsesmaterialet tæller med som et emne, I har arbejdet med, så vil nogle af eksamensspørgsmålene til den mundtlige eksamen tage udgangs...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind