HTX A

Her får du vores gode råd til mundtlig eksamen i Matematik A på HTX.…

...

...

Forbered dig til eksamen

Lav dispositioner til spørgsmålene

Da du kender eksamensspørgsmålene på forhånd, så bør du lave en disposition til hvert spørgsmål, hvor du skriver, hvordan du vil besvare spørgsmålet. 

En disposition indeholder centrale begreber og beviser

En disposition indeholder typisk en kort definition af centrale begreber og et eller flere beviser.

Det er typisk også en god idé at forberede et eksempel, hvor du bruger den teori, du har gennemgået i dit oplæg. Når du vælger dine eksempler, så sørg for at benytte nogle tal, du nemt kan regne med. Til eksamen skal du ikke vise, hvor god du er til hovedregning, men at du har forstået de begreber, teorier og metoder, som du omtaler, så det er helt okay at vælge nogle eksempler, der er nemme at regne på.

Du kan få hjælp til at lave dine dispositioner i vores kompendier i Matematik. I kompendierne gennemgår vi både relevant teori og en lang række eksempler. Kompendierne indeholder også en lang række beviser med grundige trin-for-trin-forklaringer.

Brug af PowerPoint-præsentationer

Du kan evt. vælge at lave dine dispositioner som PowerPoint-præsentationer, som du kan have med til eksamen.

Dine PowerPoint-præsentationer bør være korte oversigter over, hvad du vil sige til eksamen. Du må ikke læse op af din præsentation, så skriv kun det allervigtigste i PowerPoint-præsentationerne. Brug gerne stikord.

Vi anbefaler, at du laver dit bevis i hånden på tavlen. Du kan fx lave en blank side i din præsentation, når du kommer til beviset.

Du kan evt. tage relevante figurer med i dine PowerPoint-præsentationer.

Hvis du vil gennemgå et eksempel, så anbefaler vi, at du nøjes med at skrive selve opgaven i præsentationen, og at du laver udregningerne på tavlen. Hvis du fx vil bestemme hældningskoefficienten for en linje, så kan du skrive opgaven "Bestem hældningskoefficienten for linjen l, der går gennem punkterne A(2,3) og B(4,7)" i din PowerPoint-præsentation. Selve udregningen af hældningskoefficienten bør du lave på tavlen.

Vi anbefaler, at du spørger din lærer, om vedkommende har nogen retningslinjer for brugen af PowerPoint-præsentationer til eksamen.

Øv dine oplæg

Når du har lavet dine dispositioner, skal du øve dine oplæg. Du må gerne støtte dig til din disposition under eksamen, men du må ikke læse op fra den.

Når du har nogenlunde styr på dine dispositioner, så kan du begynde at tage tid på dine oplæg. Tilpas evt. dine dispositioner, så dit oplæg passer nogenlunde med tiden. Dine oplæg bliver formentlig kortere, når du begynder at øve dem, end de var i begyndelsen. Det er derfor en god idé at vente med at korte dispositionerne ned eller forlænge dem, til du kan dine oplæg rimelig godt. Hvis du beskærer dine dispositioner, så husk at tjekke, at du stadig besvarer eksamensspørgsmålene.

Herunder har vi samlet vores råd om at øve oplæg.

Tal højt

Tal højt, når du øver dine oplæg. Pointen er, at du vænner dig til at holde oplæggene, så det er ikke vigtigt, om du taler højt for dig selv eller har tilhørere - eller om eventuelle tilhørere forstår det, du fortæller om.

Væn dig til at stå foran en tavle

Væn dig til at stå foran en tavle og at skifte mellem at tale til lærer og censor og at skrive på tavlen. Hvis ikke du har mulighed for at låne en tavle, når du øver dig, så kan du efterligne eksamenssituationen ved at hænge et stort stykke papir op på en dør eller på en opslagstavle, og bruge papiret som tavle. 

På billedet herover har vi brugt en tegnerulle, som fx kan købes i IKEA.

Sørg for at have en nogenlunde orden på tavlen/papiret, så du har overblik over, hvad du har skrevet.

Øv dig sammen med en anden

Øv dig sammen med en klassekammerat, hvis du har mulighed for det. Lyt til hinandens oplæg og giv hinanden gode råd om indholdet i dispositionerne og jeres oplæg (fx om I taler for hurtigt).

Brug fagsprog

Sørg for at bruge fagsprog, når du holder dine oplæg, fx “Jeg trækker x fra 3x” i stedet for “Jeg minusser x og 3x”.  

Hvis du er i tvivl, om du bruger korrekt fagsprog i dine beviser, så kan du bruge den terminologi, som vi bruger i vores beviser. Hold musen over lighedstegn eller pile med en blå streg under for at se vores forklaringer. Her er et eksempel på en forklaring:

Forbered samtaledelen

Den faglige samtale tager udgangspunkt i overemnet for det eksamensspørgsmål, du har trukket. Når du forbereder dig på samtaledelen, kan det derfor være en fordel at starte med at få et overblik over spørgsmålenes overemner. Brug dine bøger og noter til at danne dig et overblik over hvert emne, eller kig i vores kompendier i Matematik.

Du dækker en del af hvert emne i dine oplæg, så når du forbereder dig på samtaledelen, kan du lægge mere vægt på at læse om de dele af emnerne, som ikke indgår i dine oplæg.

Hvis du forbereder dig sammen med en klassekammerat, kan I skiftes til at stille hinanden spørgsmål. Det er en god øvelse både at stille og at svare på spørgsmål.

Pakkeliste

Her har vi samlet en liste over ting, som kan være nyttige at have med til eksamen: 

  • Dine dispositioner.
  • Papir og blyant, så du kan tage noter.
  • Et ur, så du kan holde øje med tiden.
  • En flaske med vand.
  • Bøger og andre materialer, du har fået udleveret af din lærer.
  • Noter fra undervisningen og fra læseferien.
  • Dine projekter.
  • En computer og en tilhørende oplader.
  • Evt. vores kompendier, hvis du har brugt dem i din forberedelse. Husk at installere Studienet-app’en og downloade kompendierne inden eksamen, så du kan læse i kompendierne uden at gå på nettet.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind