Samfundsfag A skriftlig eksamen

I denne vejledning får du hjælp til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på STX. Vi guider dig igennem de forskellige dele af eksamen og forklarer dig, hvordan de mange opgavetyper skal forstås. Undervejs kommer vi med gode råd, så du har de bedst mulige forudsætninger for at klare dig godt til eksamen.

Den skriftlige eksamen i Samfundsfag A består af to dele: en fællesdel og en valgfri del. Fællesdelen består af 2 opgaver, som begge skal besvares. Besvarelserne af de to opgaver må til sammen højest fylde 700 ord. Den valgfrie del indeholder tre delopgaver som hver består af to spørgsmål. I den valgfrie del skal du vælge at besvare én af de tre delopgaver. I den valgfrie del er der ingen ordgrænse.

Den skriftlige eksamen i Samfundsfag A varer 6 timer, hvoraf den første time kan foregå i grupper. Hvorvidt den første time foregår som gruppearbejde afhænger om din skole har valgt, at forberedelsen kan ske i grupper og om du har valgt, at du ønsker at arbejde i en gruppe. I den første time får du udleveret eksamenssættet uden bilagsmaterialet. Du kan derfor bruge den første time til at sætte dig grundigt ind i hver opgave og diskutere med din gruppe, hvordan man bedst besvarer opgaven. Når den første time er gået slutter gruppearbejdet og bilagsmaterialet udleveres. De resterende 5 timer skal du bruge på at udarbejde en individuel besvarelse.

Obs. Hvis du er startet på gymnasiet i august 2017 eller derefter, så vil perioden med gruppearbejde og uden bilagsmaterialet kun være på 40 minutter. Hele eksamen er forsat 6 timer lang.

Vejledningens struktur

Første kapitel handler om den første time af den skriftlige eksamen. Den første time vil ofte forløbe som gruppeforberedelse. Derfor handler første kapitel om, hvordan du får mest ud af gruppearbejdet. Vi giver gode råd til, hvad I skal bruge den første time på og hvad I skal være opmærksomme på, når I diskuterer spørgsmålsformuleringerne.

I kapitlet "Fællesdelen" gennemgår vi de forskellige opgavetyper som du kan møde i fællesdelen. Vi forklarer, hvad hver opgavetype går ud på, hvordan du skal gribe opgaven an og hvad du skal være særligt opmærksom på. Vi kommer også med gode råd til, hvad du kan komme ind på i din besvarelse af hver opgavetype.

Kapitlet "Delopgaver" handler om den valgfrie del af din eksamen. I den valgfrie del skal du vælge mellem tre delopgaver, som hver består af to spørgsmål. Vi gennemgår de fire spørgsmålstyper du kan komme ud for; undersøgelse, sammenligning, diskussion og at skrive et notat . Vi forklarer, hvad en besvarelse af hver spørgsmålstype skal indeholde, hvordan du bedst griber spørgsmålene an samt hvad der skal til for at skrive en eksemplarisk besvarelse.

De sidste fire kapitler guider dig igennem den metode du kan få brug for, hvis du får udleveret tabeller eller figurer i dine bilag. Det fjerde kapitel forklarer dig, hvordan man aflæser og kommenterer tabeller og figurer. Det femte kapitel hjælper dig med at foretage beregninger. Kapitlet gennemgår de mest almindelige måder at foretage beregninger til skriftlig eksamen i samfundsfag. Kapitel 6 hjælper dig med at fortolke lineær regression mens det syvende og sidste kapitel vejleder dig i at fortolke chi2-tests. Vi kommer ind på, hvad en chi2-test er, samt hvordan man fortolker p-værdier.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Samfundsfag A skriftlig eksamen

[29]
Bedømmelser
  • 07-03-2016
    Givet af 3.g'er på STX
    Ærgeligt man ikke kan downloade den
  • 24-05-2013
    Givet af 3.g'er på STX
  • 13-06-2018
    Givet af 1.g'er på STX
    Jeg skal op til skriftlig samfundsfag og var på helt bar bund. Denne vejledning hjælper mig utrolig meget, og giver mig svar på ting, som jeg ikke vidste før!
  • 21-06-2018
    Givet af 3.g'er på STX
    Jeg skulle til skriftlig samfundsfag d. 28 maj hvor jeg downloadede denne guide sammen med begrebsnote arket. Dette har hjulpet rigtig meget, for første gang i Samfundsfaget har jeg fået et 10 tal så gør endelig brug af den!