Mundtlig eksamen

Du skal kun til mundtlig eksamen i Idéhistorie, hvis det bliver udtrukket som et af dine eksamensfag. Til eksamen skal du fremlægge din opgave. Det kaldes også at forsvare opgaven. Bagefter har lærer og censor forberedt to spørgsmål om opgaven, som vil være indledningen til en samtale med udgangspunkt i opgaven og dens emne.

På de næste sider giver vi dig hjælp til om din eksamensforberedelse. Her kommer vi med gode råd til, hvad du skal læse op på inden, og hvordan du planlægger dit forsvar af opgaven. 

Derefter forklarer vi dig, hvad der vil ske på eksamensdagen og inde ved eksamensbordet.

Hvad tæller ved eksamen?

Uanset om du skal til eksamen i Idéhistorie vil din opgave tælle med i din årskarakter, men du vil ikke få en specifik karakter for den. Ved eksamen er det din mundtlige præstation, der bedømmes, så her tæller opgaven ikke direkte med. Men det er klart, at den mundtlige præstation bliver bedst, hvis den bygger på en god og gennemført opgave.