Biologi C mundtlig eksamen

Her finder du Studienets vejledning til mundtlig eksamen i Biologi C på STX og HTX. I guiden kan du se, hvordan du forbereder dig bedst muligt til din mundtlige eksamen. Vi gennemgår også, hvordan du bedst disponerer tiden til eksamen – både forberedelsestiden og selve eksaminationen.

Inden du på de næste sider læser om, hvordan du planlægger og gennemfører din eksamen i mundtlig Biologi C, skal du være helt sikker på, at du kender din eksamensform. På resten af denne side kan du læse om, hvordan eksamen foregår for netop dig.

Hvornår begyndte du på din uddannelse?

I 2017 kom der nye læreplaner for de gymnasielle uddannelser. Det betyder, at der kan være forskel på din eksamensform i mundtlig Biologi C, afhængig af om du er begyndt på din uddannelse før eller efter 1. august 2017. Denne guide tager udgangspunkt i 2017-læreplanen for Biologi C.

Hvis du er begyndt på STX før august 2017, skal du læse dropdown-boksen herunder, inden du fortsætter med resten af guiden. Hvis du er begyndt på STX efter 1. august 2017, eller hvis du har Biologi C på HTX, er guiden tilpasset din eksamensform.

Hvis du er begyndt på STX før 1. august 2017
 

Hvis du har Biologi på STX og er begyndt på din uddannelse tidligere end august 2017, skal du sandsynligvis til mundtlig eksamen i Biologi efter 2013-læreplanen. Det betyder, at mundtlig eksamen i Biologi C for dig er en 24-timers eksamen. Du skal dog være opmærksom på, at din lærer aktivt kan vælge at tage dit hold op til mundtlig eksamen i Biologi C efter 2017-læreplanen. Derfor er det vigtigt, at du i god tid inden eksamen afklarer med din lærer, om du skal op til eksamen efter den nye eller den gamle læreplan.

Hvis du skal til eksamen efter 2013-læreplanen, skal du ca. 24 timer inden din eksamen op på skolen og trække én af de kendte opgaver. Derefter har du 24 timer til at forberede en præsentation af denne opgave på ca. 10 minutter.

Når du møder op til eksamen, får du udleveret et eller flere bilag, som passer til dit emne. Nu har du ca. 24 minutters forberedelse til at tilpasse din præsentation, så du involverer alle de udleverede bilag. Herefter foregår eksamen på samme måde som beskrevet her i guiden.

Ud over at du har 24 timer til at forberede dig på én bestemt præsentation, minder eksamen efter 2013-læreplanen meget om eksamen efter 2017-læreplanen. Du kan derfor sagtens bruge rådene og dispositionerne her i guiden som vejledning, selv om du skal til 24-timers eksamen og ikke til eksamen efter 2017-læreplanen. Du skal blot være opmærksom på, at du i dette tilfælde kan bruge de sidste 24 timer op til eksamen til en mere målrettet forberedelse, da du allerede her ved, hvilken opgave du skal til eksamen i.

Sådan foregår den mundtlige eksamen i Biologi C

Til den mundtlige eksamen i Biologi C får du nogle dage inden eksamen udleveret et antal opgaver (typisk 15-20 stykker), som har et overemne (f.eks. blodtyper) og nogle underspørgsmål.

Når du skal op til eksamen, skal du trække en af disse opgaver. Samtidig får du udleveret et eller flere bilag, som du ikke kender på forhånd. Nu har du ca. 24 minutter til at forberede et oplæg om opgaven, som inddrager alle de ukendte bilag.

Til selve eksaminationen holder du dit oplæg og kommer godt omkring både alle dine underspørgsmål og alle dine bilag. Til sidst stiller lærer og censor spørgsmål, som kan perspektivere til alt stoffet i jeres undervisningsbeskrivelse.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en opgave kan se ud til eksamen, og hvilke bilag du kan få udleveret til selve eksamen. På de næste sider her i guiden kan du læse om, hvordan du bedst muligt forbereder dig – både inden du kender eksamensopgaverne, og når I har fået udleveret opgaverne nogle dage inden eksamen.

Sådan kan en opgave se ud

Tema: Vandløbsøkologi

Med udgangspunkt i relevant eksperimentelt arbejde og vedlagte bilag skal du:

 • opdele vandløbet i strækninger og fortælle, hvilke abiotiske forhold, der er karakteristiske for de forskellige strækninger
 • give eksempler på dyrs tilpasninger til forskellige steder i vandløbet
 • forklare, hvordan undersøgelser af vandløbets fauna kan benyttes til vurdering af vandløbets forureningsgrad
 • vurdere fordele og ulemper ved at anvende grødeskæring som metode til vandløbsvedligeholdelse

Følgende bilagsmateriale udleveres til eksamen, når opgaven er trukket:

 1. Figurmateriale, der viser et vandløb fra øvre bæk til nedre vandløb
 2. Stregtegninger af invertebrater med angivelse af respirationsadaptationer
 3. Makroindeksskema
 4. Figurer, der viser vandstand som funktion af stående plantebiomasse i vandløbet, og den stående biomasse som funktion af beskygningsgraden. 

Kilde: Biologi C – Stx Vejledning / Råd og vink, Gymnasieafdelingen, 2013

Biologi C mundtlig eksamen

[7]
Bedømmelser
 • 22-06-2014
  så er jeg redet!
 • 01-11-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god vejledning
 • 31-01-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg kom ikke op alligevel
 • 09-05-2015
  Givet af 2.g'er på STX