HF B

Her får du vores vejledning til mundtlig eksamen i Historie B på HF.

Hjælp til eksamen

I vejledningen finder du hjælp til din eksamenslæsning- og forberedelse. Derefter ser vi på, hvad der foregår på selve eksamensdagen, og hvad du bør medbringe.

Vi ser på, hvordan du skal bruge din forberedelsestid på den god måde, hvor vi giver dig en trin-for-trin vejledning i at arbejde med eksamensspørgsmålet og planlægge din fremlæggelse. Til sidst giver vi gode råd til selve eksaminationen

Hvordan foregår eksamen?

Forberedelsestid: 60 minutter

Eksaminationstid: 30 minutter

Bilag: 1½-2 normalsider af 2400 anslag ukendt tekst (teksterne kan også være medieklip, tabeller, billedmateriale m.v.)

Eksamensopgivelser: Typisk 4 forløb fra undervisningen svarende til 3-500 sider.

Uddrag fra siden om hvordan du bedst bruger forberedelsestiden

Eksamensspørgsmålet består af et tekstmateriale på 1½-2 normalsider og nogle konkrete spørgsmål til materialet. Noget af materialet kan også være i form af medieklip, tabeller, billeder, m.v.

Det første du skal gøre, er at sætte dig grundigt ind i eksamensspørgsmålet. Som du kan se af eksemplet herunder, vil spørgsmålet have en overskrift og typisk 3 spørgsmål som lægger op til henholdsvis redegørelse, analyse og diskussion.

Indien – en kommende stormagt?
Hvilken forbindelse har de trukne materialer med det behandlede tema?

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem, hvordan den britiske kolonialisme og dens betydning for nutidens Indien fremstilles i bilag X og Y? Inddrag relevante fagbegreber herunder erindringspolitik.

Diskutér hvilke historiske forhold, der fortsat spiller ind på Indiens mulighed for at blive en stormagt, jf. bilag Z.

Overskriften på spørgsmålet vil svare til et forløb fra undervisningen. Ud fra overskriften kan du altså se, hvad materialet handler om. Her er der tale om et forløb om Indiens historie.

Dernæst kommer spørgsmålene. Det første lægger op til, at du skal...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind