HHX C

Her kan du læse om mundtlig eksamen i Matematik C på HHX.

Bemærk, at vejledningen er lavet til den eksamensform, der trådte i kraft i 2017. Hvis du begyndte på HHX før 1. august 2017, så er eksamensformen lidt anderledes, hvilket du kan læse mere om i læreplanen.

Forberedelse inden eksamen

Du får udleveret eksamensspørgsmålene inden eksamensperioden begynder, så du kan forberede dig på, hvad du vil sige i dit oplæg. Spørgsmålene inddrager ofte de emneopgaver, du har lavet i løbet af undervisningen.

Vi anbefaler, at du laver en disposition til hvert eksamensspørgsmål, hvor du skriver, hvad du vil sige, hvis du trækker spørgsmålet til eksamen. Du kan se en oversigt over vores eksempler på dispositioner på siden Dispositioner.

Du finder alle vores råd om forberedelse inden eksamen, inklusiv vores råd om dispositioner og øvning af oplæg, på siden Individuel prøve.

Sådan foregår eksamen

Når du bliver kaldt ind til den mundtlige eksamen, så skal du trække et af eksamensspørgsmålene samt en ukendt mindstekravsopgave. Mindstekravsopgaven består af et eller flere delspørgsmål, som du skal løse, for at vise at du opfylder mindstekravene.

Når du har trukket eksamensspørgsmålet og mindstekravsopgaven, så får du ca. 48 minutter til at forberede dig inden eksaminationen. Du må bruge alle hjælpemidler (undtagen kontakt til omverdenen) under forberedelsen. Vi anbefaler derfor, at du downloader vejledningen Matematik med hjælpemidler og kompendierne til Matematik i Studienet-app’en ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind