HF

Her kan du læse om eksamensformen på HF: Digital eksamen uden netadgang. På denne side vil vi trin for trin vejlede dig i, hvad du skal gøre for at forberede dig bedst muligt på at skrive din eksamensopgave. Siden gælder dig, der er startet på HF før august 2017.

Først får du en kort oversigt over eksamensformen. Derefter giver vi gode råd til at vælge opgavetype. Til hver opgavetype kan du finde en grundig skrivevejledning til alle opgavens dele, et opgaveeksempel til 12, samt en grundig øvelse i at skrive selve opgaven.

Endelig giver vi dig henvisninger til relevante analysemodeller og -vejledninger.

Trin 1: Kend din eksamensform

I boksen herunder kan du se en kort oversigt over eksamensformen i skriftlig dansk på HF.

Tid

5 timer og ét eksamenshæfte

Opgavetyper

Den analyserende artikel

Den diskuterende artikel

Den introducerende artikel (med metatekst)

Valgmuligheder

Der er fire opgaveformuleringer at vælge imellem. Den ekstra opgave handler om at analysere en medietekst som fx. en kortfilm eller en reklame.

 

Trin 2: Vælg den rigtige opgave

Der er tre forskellige opgavetyper HF: analyserende artikel, diskuterende artikel, samt introducerende artikel.

Den analyserende artikel på HF

I den analyserende artikel skal du arbejde med analyse, fortolkning og perspektivering af noveller eller digte og bruge din danskfaglige viden om forfatter, genre og periode. I den analyserende artikel kan der også indgå kortfilm.

Du skal vælge opgaven, hvis du er stærk i analyse og fortolkning af litteratur og andre fiktionsformer.

Udfordringen ved opgavetypen er først og fremmest analyse og fortolkning af teksten, hvor der kan være en risiko for at overse noget eller fejlfortolke det. Opgavetypen kræver også en del af dine formidlingsevner, fordi besvarelsen ikke må lige en skematisk gennemgang af et analyseskema. Til gengæld giver den mulighed for at vise, at du er god til analysere, fortolke og perspektivere litteratur.

Den diskuterende artikel på HF

I dendiskuterende artikel skal ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind