Guide til skriftlig eksamen i Engelsk A på STX

I denne guide kan du få et overblik over skriftlig eksamen i Engelsk A på STX. Her kan du finde en detaljeret gennemgang af både den analoge og den digitale prøveform samt alle de delopgaver, som de kan indeholde. Du får også gode råd til, hvordan du forbereder dig bedst muligt, samt hvad du skal være særlig opmærksom på under selve eksamen.

Analog vs. digital eksamen

Lige nu er de danske gymnasier stadig i en overgangsperiode mellem to forskellige eksamensformer. Det betyder, at der bliver stillet to ret forskellige eksamensopgaver i Engelsk A på STX i sommeren 2019, som dog begge involverer et analytical essay til sidst. 

Den analoge eksamen består af to delprøver. Delprøve 1 består af fire mindre sprogopgaver, som skal besvares helt uden hjælpemidler. Delprøve 2 er en længere tekstopgave, som besvares med hjælpemidler.

Den digitale eksamen er en samlet prøve, som består af tre sprogopgaver og en længere tekstopgave, som alle fire besvares med hjælpemidler.

Uanset om du skal til den analoge eller den digitale eksamen, er det dog forbudt at bruge internettet som fagligt hjælpemiddel.

Om du skal til den analoge eller den digitale eksamen i 2019 afhænger af, om din klasse er med i den digitale forsøgsordning. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl om, hvilken af de to slags eksamener du skal op til. 

Hvis du skal til årsprøve i skriftlig engelsk i sommeren 2019, vil du sandsynligvis også skulle til den digitale prøve, da den svarer til den eksamen, som du vil komme op i i sommeren 2020. 

Uddrag

Nedenfor kan du læse et kort uddrag fra vores eksamensguide:

Se dine tidligere afleveringer igennem

Gennem hele dit uddannelsesforløb har du været i gang med at træne dig selv op til skriftlig eksamen i form af de afleveringer, som du har haft i tidens løb. Særligt henimod slutningen af undervisningsforløbet er dine hjemmeopgaver normalt baseret på essayopgaver fra tidligere eksamenssæt for netop din uddannelse - så du er altså blevet trænet i præcis den type opgave, som du møder til eksamen.

I tiden lige op til skriftlig eksamen er det derfor en god idé at finde dine seneste afleveringer frem igen og kigge specifikt på, hvilke kommentarer din lærer har givet dig i forhold til fx indhold, struktur og sprog. På den måde får du et godt indblik i, hvad dine styrker og svagheder er - og kan måske nå at træne lidt ekstra i dét, som du synes er sværest. Hvis du fx ofte får kritik for dine konklusioner, kan du specifikt øve dig på det område.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Guide til skriftlig eksamen i Engelsk A på STX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.