Eksamensopgaver

Her finder du hjælp til tidligere eksamensopgaver fra STX, HHX, HF og HTX. Sidder du med en eksamensopgave fra tidligere år, finder du her hjælp til at besvare opgaven på den bedste måde. Til mange eksamensopgaver kan du finde Studienets opgavehjælp, som er produceret af en lærer i faget.


Find eksamensopgaver ud fra fag

Under faget kan du se eksamensopgaver fra de forskellige år.

Sådan bruger du eksamensopgaverne til at forbedre dig

Når du sidder med en eksamensopgave i fx Matematik eller Fysik eller måske en oversættelse i Fransk eller Spansk, laver du først din besvarelse af opgaven, dernæst kan du tjekke Studienets besvarelse af eksamensopgaven, og se om du har svaret rigtigt. På den måde kan du lære af dine fejl og blive rigtig god inden eksamen i faget.

Guldnoter til eksamensopgaver

På Studienet laver vi Guldnoter til en lang række eksamensopgaver i fx Engelsk og Dansk. Guldnoterne er den mest målrettede hjælp, du finder til din eksamensopgave, da Guldnotatet vejleder dig i at lave din analyse, fortolkning, diskussion osv. af lige netop den tekst eller det emne, du sidder med.