Eksamensopgaver

Her finder du hjælp til tidligere eksamensopgaver fra STX, HHX, HF og HTX. Sidder du med en eksamensopgave fra tidligere år, finder du her hjælp til at besvare opgaven på den bedste måde. Til mange eksamensopgaver kan du finde Studienets opgavehjælp, som er produceret af en lærer i faget.


Find eksamensopgaver ud fra fag

Under faget kan du se eksamensopgaver fra de forskellige år.

Sådan bruger du eksempelbesvarelserne til at forbedre dig

Når du sidder med en eksamensopgave i fx Matematik eller Fysik, laver du først din egen besvarelse af opgaven. Dernæst kan du tjekke Studienets besvarelse af eksamensopgaven, og se om du har svaret rigtigt. På den måde kan du lære af dine fejl og blive rigtig god inden eksamen i faget.

Opgavehjælp til eksamensopgaver

På Studienet udarbejder vi opgavehjælp til en lang række eksamensopgaver i fx Engelsk, Dansk og Samfundsfag. Opgavehjælpen er den mest målrettede hjælp, du finder til din eksamensopgave, da opgavehjælpen vejleder dig i at lave din analyse, fortolkning, diskussion osv. af lige netop den tekst eller det emne, du sidder med.