HF B

Her er vores vejledning til skriftlig eksamen i Matematik B på HF. 

Bemærk, at vejledningen er lavet til den eksamensform, der trådte i kraft i 2017. Hvis du begyndte på HF før august 2017, så skal du op til en anden eksamensform, som du kan læse mere om i læreplanen.

Varighed og struktur

Prøven varer 4 timer og består af to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2. Du får udleveret et opgavesæt med opgaver til begge delprøver ved prøvens start. Efter 1½ time skal du aflevere din besvarelse af de opgaver, der hører til delprøve 1.

Tilladte hjælpemidler

Opgaverne i delprøve 1 skal løses uden brug af andre hjælpemidler end den centralt udmeldte formelsamling til Matematik B på HF [Klik her for at hente formelsamlingen]. Den første 1½ time må du derfor ikke bruge andre hjælpemidler end formelsamlingen.

Når den første 1½ time er gået, og I alle sammen har afleveret jeres besvarelse af de opgaver, der hører til delprøve 1, så må du benytte alle hjælpemidler (undtagen kommunikation med omverdenen) de sidste 2½ timer af prøven.

Du kan læse mere om reglerne for brug af internet under prøven på siden I eksamenslokalet.

Forberedelsesmateriale

En del af opgaverne i begge delprøver tager udgangspunkt i et forberedelsesmateriale. Forberedelsesmaterialet er en tekst, der enten uddyber eller perspektiverer et af de emner, I har haft om i undervisningen, eller handler om et helt nyt emne. Forberedelsesmaterialet kan fx handle om at behandle et større datamateriale.

De opgaver i opgavesættet, der tager udgangspunkt i forberedelsesmaterialet, giver i a...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind