Eksamen

Her giver vi dig hjælp til den mundtlige eksamen i SRP, hvor du skal forsvare dit studieretningsprojekt. Det er en vigtig eksamen, der tæller lige så meget som A-niveaufag på dit eksamensbevis. Du skal præsentere dit arbejde og reflektere over fag, metoder og videnskabsteori i forhold til opgaven. Efter præsentationen skal du indgå i en samtale med censor og eksaminator.

Det får du hjælp til

På de næste sider kommer vi omkring, hvordan du på en god måde kan forberede din eksamen. Vi kommer ind på brugen af tidligere feedback, genlæsning af opgaven, samt udvælgelse af relevante eksempler og disponering af præsentationen.

Her finder du også en detaljeret vejledning til eksaminationen. Først får du hjælp til at opbygge præsentationen af dit projekt. Derefter ser vi på forløbet ved eksamensbordet. Her kommer vi ind på eksamenstidens opdeling, og hvad hver enkelt del handler om. Vi giver dig gode tips til den faglige samtale og du får også gode råd til, hvad du gør, hvis du går i stå. 

Til sidst får du et afsnit om karakteren for dit SRP. Her ser vi på, hvad lærer og censor lægger vægt på, når de skal fastsætte din karakter.  Her kan du også få svar på, hvad fejl og mangler i opgaven betyder, og om du kan klage over din karakter.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra vores vejledning.

Det skal du sige i din præsentation

Du skal begynde din præsentation med en kort indledning. Her skal du kort forklare, hvilke spørgsmål du undersøgte i projektet, og hvad de vigtigste konklusioner var. I indledningen kan du også kort fortælle, hvorfor projektet er fagligt relevant. Du skal huske, at eksaminator og censor begge har læst dit projekt, så du behøver ikke gå i detaljer. 

Dernæst skal du vise med konkrete eksempler fra opgaven, hvordan du kom frem til dine konklusioner. Du skal altså gå helt tæt på din konkrete arbejdsform og de faglige metoder. Tag fat på nogle eksempler fra din analyse eller evt. forsøg, hvor du viser, hvordan du konkret brugte faglige metoder. Du kan fx vise, hvordan du arbejdede med et konkret citat, en model eller en tabel.

Når du viser eksempler på analyse eller eksperimenter, så er det vigtigt, at du viser et eksempel fra hvert fag. Dyk også ned i et konkret eksempel fra din diskussion/vurdering. Her kan du have fokus på, hvordan du ser emnet fra flere sider, hvordan du bruger dine resultater fra redegørelse og analyse, samt hvordan du argumenterer for dine pointer. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind