HF B

Hvis du begyndte på HF før 1. august 2017, så er den mundtlige eksamen i Matematik B en individuel prøve. Hvis du begyndte på HF efter 1. august 2017, så består Matematik B mundtlig eksamen både af en gruppedelprøve og en individuel delprøve. De to prøver afholdes typisk samme dag med gruppedelprøven først.

Forberedelse inden eksamen

Her finder du vores forslag til, hvordan du kan forberede dig, inden du skal til mundtlig matematikeksamen.

Gruppedelprøven

Du får ikke udleveret problemstillingerne til gruppedelprøven inden eksamen, så du har ikke mulighed for at forberede dig på de specifikke problemstillinger.

Vi anbefaler, at du i stedet forbereder dig ved at læse op på emnerne, og ved at efterligne eksamenssituationen, dvs. ved at løse opgaver i fællesskab med andre og tale om, hvordan I løser opgaverne, og hvorfor I bruger den metode, I bruger.

Du kan se vores forslag til opgaver, I kan bruge i forberedelsen, og få andre gode råd om forberedelsen inden gruppedelprøven på siden Gruppedelprøve.

Den individuelle prøve

Du får udleveret eksamensspørgsmålene til den individuelle prøve inden eksamensperioden. Vi anbefaler, at du laver en disposition til hvert eksamensspørgsmål, så du ved, hvad du vil sige, hvis du trækker spørgsmålet til eksamen. Du finder en oversigt over vores eksempler på dispositioner på siden Dispositioner.

Du finder alle vores råd om, hvordan du kan forberede dig inden prøven, på siden Individuel prøve, hvor vi bl.a. giver gode råd om at lave dispositioner og øve oplæg.

Sådan foregår eksamen

I dette afsnit gennemgår vi, hvordan den mundtlige eksamen foregår.

Gruppedelprøven

Gruppedelprøven begynder med, at hver gruppe trækker en problemstilling. Efterfølgende arbejder hver gruppe med deres problemstilling, mens lærer og censor går rundt mellem grupperne og snakker om arbejdet og stiller spørgsmål.

Prøven varer ca. 120 minutter i alt.

De individuelle delprøver ligger typisk i umiddelbar forlængelse af gruppedelprøven, dvs. at når gruppedelprøven er slut, så er der en kort pause, og så begynder de individuelle delprøver. Hvis du skal op til den individuelle delprøve som en af de sidste, så kan der altså godt være en del ventetid mellem de to delprøver.

Den individuelle prøve

Den individuelle prøve begynder med, at du trækker et af eksamensspørgsmålene.

Hvis du begyndte på HF efter 1. august 2017: Du kan godt trække et spørgsmål inden for samme overemne, som den problemstilling du arbejdede med til gruppedelprøven. Der er altså ikke noget i vejen for, at du fx trækker differentialregning til både gruppedelprøven og den individuelle delprøve.

Når du h...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind