HTX

Her kan du læse om eksamensformen på HTX og EUX (teknisk): Digital eksamen med netadgang. På denne side vil vi trin for trin vejlede dig i, hvad du skal gøre for at forberede dig bedst muligt på at skrive din eksamensopgave. Siden gælder dig, der er startet på STX før august 2017.

Først får du en kort oversigt over eksamensformen. Derefter giver vi gode råd til at vælge opgavetype. Til hver opgavetype kan du finde en grundig skrivevejledning til alle opgavens dele, et opgaveeksempel til 12, samt en grundig øvelse i at skrive selve opgaven.

Endelig giver vi dig henvisninger til relevante analysemodeller og -vejled…

...

...

Trin 2: Vælg den rigtige opgave

Der er tre forskellige opgavetyper på HTX og EUX (teknisk): analyse og fortolkning, redegørelse og diskussion, samt kronik. I alle tre opgavetyper har du adgang til internettet under eksamen.

Analyse og fortolkning

I opgaven skal du analysere, fortolke og diskutere skønlitterære tekster som digte og noveller, billeder eller medieklip som kortfilm, tv-reklamer og uddrag af tv-udsendelser. Der kan også være opgaver, hvor du skal lave kommunikationsanalyse af fx internetsider.

Du skal vælge opgaven, hvis du er stærk i analyse og fortolkning af litteratur og andre fiktionsformer.

Udfordringen ved opgavetypen er først og fremmest analyse og fortolkning af teksten, hvor der kan være en risiko for at overse noget eller fejlfortolke det. Opgavetypen kræver også en del af dine form…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind