Betingelser

Vilkår og betingelser for brugerkonto på Studienet.dk

Såfremt du har spørgsmål til nedenstående vilkår og betingelser, er du altid velkommen til at kontakte os via kundeservice.

1. Nærværende aftale

1.1 Formål 

Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Better Students ApS’ (”Studienet”, ”vi” eller ”os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Better Students ApS udbyder via www.studienet.dk

1.2. Nærværende aftales virkning 

Når du tilmelder dig Studienets tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Studienets tjenester. Din markering i feltet ”Jeg har læst og accepterer betingelserne” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Studienet. 

1.3 Aftalens varighed 

Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle aktiviteter på Studienet eller via Studienets tjenester samt for dit forhold til Studienet.

2. Registrering

2.1 Registrering af brugeroplysninger 

Som bruger på Studienet forpligter du dig til at oprette dig med dit rigtige navn, e-mailadresse, uddannelse, årgang samt alle yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Husk, at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og Studienet

Din brugerkonto hos Studienet er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er derfor krypteret hos os, således at det kun er dig, der til enhver tid har kendskab til denne. I samme omfang er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres brugerkonti. 

Det er ej heller tilladt at oprette mere end én brugerkonto per person uden forudgående aftale med Studienet.

Uddannelsesinstitutioner med specielle behov skal kontakte os via Support. 

2.2 Ajourføring 

Du er som bruger på Studienet ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. 

2.3 Alder

Du skal være 15 år eller ældre for at oprette en profil på Studienet

2.4 Lukning af brugerkontoen  

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke din brugerkonto under menupunktet Min Profil -> Ret bruger. 

Studienet forbeholder sig retten til til enhver tid at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, Studienets regler i øvrigt eller gældende dansk ret. Såfremt vi vælger at lukke din brugerkonto på et af disse grundlag, er det ikke muligt at få refunderet købt Studienet VIP-medlemskab.

3. Reklame mv.

3.1 Nyhedsbrev

Som bruger modtager du Studienets nyhedsbrev. Studienet kan endvidere benytte den af dig opgivne e-mailadresse til at udsende meddelelse om opdateringer, informationer mv. E-mails kan til enhver tid afmeldes. 

Nyhedsbrevet kan indeholde reklamer fra andre virksomheder.

Studienet videregiver ikke dine oplysninger til brug for reklame fra andre virksomheder, medmindre du har givet samtykke hertil.

4. Ansvar og almindelige betingelser

4.1 Immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Studienets’ tjenester ejes af Better Students ApS. 

4.2 Rettigheder til benyttede materialer 

Køb samt brug af materialer (herunder opgavebesvarelser og vejledninger) fra Studienet indebærer en personlig ret til brug af materialet og materialet må ikke benyttes til videresalg eller videreoverdrages til andre personer uden skriftligt samtykke fra Studienet.

4.3 Adgang til gen-download 

Tidligere downloadede materialer er tilgængelige til gen-download via din personlige materialemappe, så længe du har et aktivt Studienet VIP medlemskab.

4.4 Manglende adgang til Studienet.dk

Studienet kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Studienet.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Studienet kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

4.5 Følgeskader

Studienet er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Studienet, eller Studienet var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

4.6 Force majeure

Studienet er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Studienet ikke er herre over, og som Studienet ikke med rimelighed burde have forudset.

5. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@studienet.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Sidst opdateret 8. februar 2017