HHX A

På denne side kan du læse om mundtlig eksamen i Matematik A på HHX.

Forberedelse inden eksamen

Du får udleveret eksamensspørgsmålene inden eksamensperioden, så du kan forberede dig på, hvad du vil sige til eksamen. Vi anbefaler, at du laver en disposition til hvert spørgsmål, hvor du skriver, hvad du vil sige til eksamen, hvis du trækker spørgsmålet. Du kan finde vores eksempler på dispositioner på siden Dispositioner.

Eksamensspørgsmålene handler om de emner, I har haft om i undervisningen og inddrager ofte en af de emneopgaver, du har lavet. Hvis du begyndte på HHX efter 1. august 2017, så er der også spørgsmål, der inddrager det forberedelsesmateriale, som du har fået udleveret. Forberedelsesmaterialet er en matematisk tekst, der indeholder teori, eksempler og opgaver, som du skal arbejde selvstændigt med i 6 undervisningstimer. I den tid fungerer din lærer som en vejleder, som du kan spørge om hjælp.

Du kan læse mere om, hvordan du kan lave dine dispositioner og øve dine oplæg på siden Individuel prøve, hvor vi også gennemgår, hvordan du kan forberede dig på den faglige samtale, som du skal deltage i under eksaminationen.

Sådan foregår eksamen

Den mundtlige prøve begynder med, at du trækker et af eksamensspørgsmålene. Hvis du begyndte på HHX efter 1. august 2017, så trækker du også et ukendt bilag. Du kan se eksempler på eksamensspørgsmål og tilhørende bilag på emu.dk.

Når du har trukket eksamensspørgsmålet, får du ca. 30 minutter til at forberede dig i et forberedelseslokale.

Du må bruge alle hjælpemidler (undtagen kontakt til omverdenen) under forberedelsen, dvs. at du bl.a. må bruge vores kompendier til Matematik, hvis du downloader dem...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind