HHX A

Her får du vores gode råd til mundtlig eksamen i Matematik A på HHX.…

...

...

Gode råd til eksaminationen

Det er helt almindeligt at være nervøs både inden og under eksamen. Hvis du er meget nervøs, kan du evt. starte med at sige til lærer og censor, at du er nervøs, så de er ekstra opmærksomme på at hjælpe dig med at slappe af og komme godt igennem eksaminationen.

Under eksamen vil din lærer og censor formentlig tage noter. Noterne hjælper dem, når de skal beslutte din karakter. At de tager mange eller få noter, siger altså ikke noget om, hvordan du klarer dig.

Oplæg

Eksaminationen starter med, at du skal holde dit oplæg. Vi foreslår, at du starter med at fortælle, hvilket eksamensspørgsmål du har trukket, og helt kort forklarer, hvad du vil gennemgå i dit oplæg, fx:

Jeg har trukket et spørgsmål om eksponentiel vækst. Først vil jeg gennemgå egenskaberne ved eksponentiel vækst og betydningen af konstanterne i forskriften. Derefter vil jeg udlede formlen for fordoblingskonstanten, og til sidst vil jeg give et eksempel på en eksponentiel funktion og bestemme dens fordoblingskonstant.

Hvis du går i stå, så bed evt. din lærer om hjælp til at komme videre. Det er helt okay fx at sige, "Jeg er i tvivl om det næste trin i mit bevis, kan du give mig et hint?"

Din lærer og evt. censor vil typisk stille nogle spørgsmål til dit oplæg undervejs, eller når du er færdig. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har sagt noget forkert - det kan også være, at de vil give dig mulighed for at vise, at du har godt styr på emnet.

Faglig samtale

Når du har holdt dit oplæg, så skal du deltage i en faglig samtale. Samtalen starter ofte med, at din lærer spørger ind til noget at det, du har gennemgået i dit oplæg. Efterfølgende kan samtalen udvikle sig til at handle om andre dele af emnet.

Hvis din lærer eller censor stiller dig et spørgsmål, som du ikke forstår, eller hvis du er lidt i tvivl om, hvad vedkommende mener, så bed om at få spørgsmålet gentaget eller omformuleret. …

...

Find beviser, typiske spørgsmål til eksamen m.m. i kompendierne

I vores kompendier kan du finde en grundig gennemgang af relevant teori, en lang række eksempler samt beviser.

Funktioner

Differentialregning og integralregning

Differentialligninger

Sandsynlighedsregning og statistik

Vektorer (supplerende stof)

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind