HHX B

Her kan du læse om eksamen i Matematik B på HHX. Eksamensformen afhænger af, om du er begyndt på HHX før eller efter 1. august 2017.

Hvis du begyndte på HHX efter 1. august 2017

Eksamen i Matematik er en projektprøve, der tager udgangspunkt i det afsluttende projekt, du skal lave i løbet af foråret inden eksamen.

Det afsluttende projekt

Det år, hvor du skal til eksamen, får du udleveret et projektoplæg med opgaver. Du skal besvare opgaverne i en projektrapport, som du skal aflevere inden eksamensplanen offentliggøres. Hvis du skal til eksamen i Matematik B, så skal du holde et kort oplæg om dit afsluttende projekt.

Du kan læse mere om det afsluttende projekt på siden Projektprøve.

Forberedelse inden mundtlig eksamen

Du skal holde et kort oplæg til eksamen, hvor du fortæller om dit afsluttende projekt. Da du ved med sikkerhed, at du skal holde oplægget til eksamen, så bør du forberede dit oplæg inden eksamen, så du har helt styr på det.

Inden eksamensperioden får du udleveret eksamensspørgsmålene. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de emneopgaver, du har lavet.

Da du får spørgsmålene inden eksamen, så kan du forberede, hvad det kan være relevant at sige til hvert spørgsmål, hvis du trækker det til eksamen. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke skal holde et oplæg med udgangspunkt i eksamensspørgsmålet, men deltage i en faglig samtale. Du kan altså ikke forberede, præcis hvad du vil sige til hvert spørgsmål, da din lærer også er med til at styre samtalen.

Vi har samlet vores gode råd om forberedelsen inden eksamen på siden Projektprøve, hvor vi bl.a. foreslår, hvordan du kan forberede dig på den faglige samtale.

Sådan foregår mundtlig eksamen

Den mundtlige eksamen begynder med, at du trækker et eksamensspørgsmål og en ukendt mindstekravsopgave.

Når du har trukket et eksamensspørgsmål, så har du 60 minutters forberedelsestid til bl.a. at løse mindstekravsopgaven. Du må bruge alle hjælpemidler (undtagen kontakt til omverdenen) under forberedelsen. Vi anbefaler, at du downloader vejledningen Matematik med hjælpemidler og kompendierne til Matematik i Studienet-app’en inden eksamen, så du kan bruge dem under forberedelsen uden at bruge internettet.

Selve eksaminationen består af to eller tre dele: dit oplæg om dit afsluttende projekt, den faglige samtale med udgangspunkt i eksamensspørgsmålet og evt. en gennemgang af mindstekravsopgaven. Hvis din lærer eller censor er i tvivl om, om du kan bestå, så skal de inddrage mindstekravsopgaven, men de må også gerne gøre det, selv om de er sikre på, at du kan bestå.

Eksaminationen varer ca. 30 minutter i alt, inklusiv votering.

Gode råd til mundtlig eksamen

Du kan finde en mere detaljeret gennemgang af, hvordan eksamen foregår, på siden Projektprøve, hvor vi også har samlet alle vores gode råd om det afsluttende projekt, forberedelsen inden eksamen, tiden i forberedelseslokalet og selve eksaminationen.

Hvis du begyndte på HHX før 1. august 2017

Matematik mundtlig eksamen er en individuel prøve, hvor du trækker et kendt eksamensspørgsmål. Her finder du vores forslag til, hvordan du kan forberede dig inden eksamen, og vores gennemgang af, hvordan eksamen foregår.

Forberedelse inden eksamen

Du får eksamensspørgsmålene på forhånd, dvs. at du kan forberede, ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind