Få hjælp til eksamen online

Få hjælp til eksamen på STX, HHX, HF og HTX. Studienet hjælper dig med din forberedelse til eksamen. I vores målrettede vejledninger til eksamen sætter vi din forberedelse i system, og du får gode råd og hjælpemidler til de skriftlige og mundtlige eksamener. 

Oversigt

Skriftlig eksamen

Mundtlig eksamen

Skriftlig eksamen

Til de skriftlige eksamener gælder det om at forberede dig på de opgavetyper, som du bliver stillet til eksamen. Læs om generelle råd til den skriftlige eksamen her og find hjælp til de specifikke eksamener nedenfor. 

STX skriftlig eksamen

HHX skriftlig eksamen

HF skriftlig eksamen

HTX skriftlig eksamen

Mundtlig eksamen

Få hjælp til at forberede dig på mundtlig eksamen. Vi hjælper dig med at få overblik og system i din forberedelse, så du kan gå roligt til den mundtlige eksamen. Læs om generelle råd til den mundtlige eksamen her og find hjælp til de specifikke eksamener nedenfor. 

Mundtlig eksamen på STX

Mundtlig eksamen på HF

Mundtlig eksamen på HHX

Mundtlig eksamen på HTX

Klager over eksamenskarakterer

Er du ikke tilfreds med en karakter for en mundtlig eller skriftlig eksamen, har du mulighed for at klage. Men hvornår giver det mening at klage, og hvad er risikoen. Klik her for at læse mere om at klage over en karakter.