HTX B

Her får du vores gode råd til eksamen i Matematik B på HTX.…

...

...

Det afsluttende projekt

Projektoplæg

Det år, hvor du skal til eksamen, får du udleveret et projektoplæg. Projektoplægget består af ca. 4 opgaver med flere delspørgsmål. Oplægget udleveres i løbet af foråret, og alle, der skal til eksamen samme år som dig, får samme projektoplæg.

Du skal besvare opgaverne fra projektoplægget i en projektrapport. Projektrapporten skal afleveres inden eksamensplanen offentliggøres, dvs. inden du ved, om du skal til eksamen i matematik. Du får oplyst det præcise afleveringstidspunkt af din lærer.

Hvis du skal til eksamen i Matematik, så skal du holde et kort oplæg om dit afsluttende projekt.

Projektrapportens omfang

I projektoplægget er der angivet en øvre grænse for, hvor lang din projektrapport bør være. Grænsen ligger typisk på 20 sider.

Hvis du skal lave de samme beregninger mange gange, så kan du vælge at lave en grundig gennemgang af én af beregningerne i selve rapporten og lægge de resterende beregninger i et bilag.

Vejledning

Du kan få råd og vejledning af din lærer, mens du udarbejder din projektrapport. Der er afsat 12 timer af matematikundervisningen, hvor din lærer fungerer som en vejleder, du kan spørge til råds.

Samarbejde

Du må gerne snakke med dine klassekammerater om, hvordan opgaverne i projektoplægget kan besvares, men din besvarelse af projektet skal være individuel, dvs. at du skal udarbejde din egen projektrapport.

Hjælpemidler

Du har mulighed for at benytte alle hjælpemidler (fx noter, afleveringer og bøger), når du laver din projektrapport, og det anbefaler vi, at du gør brug af. Hvis du er i tvivl om, hvordan du løser en opgave, så kan du fx kigge i dine gamle opgavebesvarelser, og se om du kan finde en opgave, der ligner så meget, at du kan genbruge løsningsmetoden til at løse opgaven i projektoplægget.

Du kan også benytte vores kompendier i Matematik og vores vejledninger til typeopgaver.

Du har også mulighed for at spørge din lærer til råds.

Vejledninger til forskellige typer af opgaver

Vi har lavet en række vejledninger til forskellige typer af opgaver, som du kan bruge, når du laver dit afsluttende projekt:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind