Samtidshistorie eksamen

Faget Samtidshistorie handler primært om hvordan mennesker lever i dag med udgangspunkt i de sidste 200 års udvikling. I faget bliver der bl.a. kigget på historien i forhold til Danmark såvel som i international betydning. Lige fra emner som Grundloven til Berlinmurens fald.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Her kan du læse mere om hvordan eksamenen i Samtidshistorie foregår, hvordan du kan forberede dig og gode råd til din synopsis.

Hvordan foregår Samtidshistorie eksamen?

Til eksamen i Samtidshistorie er det op til den enkelte skole at vælge, hvorvidt der skal aflægges eksamen i prøveform A eller B. Herunder vil vi belyse begge prøveformer, så du er klar, uanset om den ene eller anden prøveform bliver valgt.

Prøveform A

Prøveform A tager udgangspunkt i et stykke ukendt tekstmateriale kombineret med et antal spørgsmål til materialet. Du bliver givet ca. 48 minutters forberedelsestid og eksamenstiden lyder på ca. 24 minutter.

Selve eksamenen i prøveform A former sig som en faglig samtale mellem elev, lærer og eventuelt censor.

Til eksamenen er det tilladt at støtte sig op ad prøvematerialet og eventuelle noter, men det er selvfølgelig anbefalet, at du ikke er afhængig af dit materiale, da du naturligvis har brugt forberedelsestiden fornuftigt.

Prøveform B

Denne prøveform tager udgangspunkt i ukendt tekstmateriale med relation til kendt fagligt område fra undervisningen. Til denne prøveform skal du udarbejde en synopsis med udgangspunkt i det udleverede tekstmateriale.

Eksamenstiden er ca. 24 minutter og du bliver givet ca. 24 timers forberedelsestid.

Selve eksamenen består af din præsentation af synopsis med uddybende spørgsmål fra lærer og eventuelt censor.

Hjælp til synopsis

Hvis din skole har valgt, at I skal aflægge eksamen i Samtidshistorie i form af prøveform B, skal du udarbejde en synopsis i din forberedelsestid. Herunder kan du læse lidt mere om denne synopsis og hvordan du griber den an samt forslag til disposition.

Din synopsis skal fungere som et redskab til at hjælpe dig selv på vej, når du sidder inde til eksamen. Det er ikke meningen, at din synopsis skal være en færdig besvarelse af materialet, men derimod en forkortet og koncentreret udgave, hvor du løbende kan lave uddybninger, tilføje andre relevante problemstillinger og fremføre dialog med lærer og censor på baggrund af dine punkter.

Din disposition for din synopsis kunne f.eks. opbygges således:

Få en god forberedelse

Det er vigtigt med en god forberedelse til eksamen i Samtidshistorie på B-niveau. Det mest åbenlyse ville være at finde dine noter frem og få et godt overblik over dem, så du hurtigt kan finde ethvert notat frem i forberedelseslokalet/der hjemme, når du er i gang med forberedelsen. Du skal naturligvis også have læst op på dem op til dagene før eksamen.

Har du ikke været den bedste i klassen til at tage noter, kan du finde et stort notatkompendie på Studienet, hvor en elev har udarbejdet ca. 77 siders overskuelige noter, så du hurtigt kan finde frem til en specifik periode og arbejde videre derfra.