Innovation eksamen

Få hjælp til din forberedelse til eksamen i Innovation. Du kan komme til eksamen i Innovation på både B- og C-niveau. Herunder kan du læse mere om, hvordan eksamen foregår i Innovation på B- og C-niveau. Vi hjælper dig også i gang med at lave en god forretningsplan samt med at få et godt overblik inden eksamen.

Hvordan foregår Innovation eksamen?

Som sagt findes Innovation eksamen på både B- og C-niveau, men den er ikke obligatorisk, og du skal derfor kun aflægge eksamen i den, hvis den er blandt fagene i udtrækningen.

Herunder kan du læse, hvordan eksamen foregår på hhv. B- og C-niveau, så hvis du har Innovation på C-niveau, behøver du ikke at læse første del herunder.

Eksamen i Innovation på B-niveau

Til eksamen på B-niveau kan der vælges mellem to forskellige prøveformer: Prøveform A og prøveform B. Her kan du læse en hurtig opridsning af, hvordan de to prøveformer foregår.

Den mundtlige prøve i Innovation foregår på baggrund af et kendt område med tekstmateriale, som du ikke tidligere har set i undervisningen. I forhold til dette materiale udarbejder du en synopsis på ca. 2 sider, som skal redegøre for dine problemstillinger i kernestofområdet, og du skal som minimum perspektivere til ét sammenhængende forløb i din innovationsundervisning.

Du skal aflægge eksamen individuelt og du bliver givet en eksamenstid på ca. 30 minutter. Derudover har du 24 timer til at udarbejde din synopsis fra tekstmaterialet bliver udleveret.

Inde til selve eksamenen skal du fremlægge din synopsis og uddybe de væsentligste punkter. Denne del tager omkring 10 minutter, hvorefter den resterende tid er afsat til faglig samtale mellem elev, lærer og eventuelt censor.

Eksamen i Innovation på C-niveau

Den mundtlige eksamen i Innovation på C-niveau tager udgangspunkt i din præsentation af din gruppes forretningsplan. Det er dog kun forretningsplanen, der skal udarbejdes i samarbejde med andre elever, eftersom du skal aflægge eksamen individuelt til Innovation eksamen på C-niveau.

Til eksamen skal dig og din gruppe aflevere forretningsplanen i tre eksemplarer, så er der til lærer, censor og jer selv. Dette giver lærer og censor tid til at sætte sig ind i jeres problemstillinger og bedre mulighed for at udarbejde nogle gode eksamensspørgsmål.

Eksamen i Innovation på C-niveau tager 24 minutter inkl. karaktergivning. Din fremlæggelse bør som udgangspunkt tage ca. 8 minutter af eksamenstiden og herefter former resten af eksamen sig som en faglig samtale mellem elev, lærer og eventuelt censor. Til denne del er der ingen forberedelsestid, og det er derfor uhyre vigtigt, at du har din forberedelse op til eksamen i orden. 

Få en god forberedelse – se hvordan andre har gjort

En af de bedste måder at forberede sig til en prøve på er at se, hvordan andre elever har båret sig ad med præsentationen. Du kan naturligvis ikke se, hvordan de enkelte elever har præsteret til den mundtlige eksamen, men du kan se, hvordan de har udformet deres forretningsplan, som har været udgangspunkt for deres eksamen. På Studienet har vi samlet en masse forskellige eksempler på forretningsplaner, som du kan finde inspiration i.