Noter

Her er vores noter til analytisk plangeometri. Noterne dækker følgende emner:

 

Her er et uddrag af noterne om skæringspunkter og vinkler:

Bestem vinklerne mellem to linjer

 • To linjer, der ikke er parallelle, danner to vinkler v og w.
 • De to vinkler v og w danner tilsammen 180°, så når vi kender den ene vinkel, kan vi bestemme den anden ved at trække den kendte vinkel fra 180°:

\begin{align*} &v = 180\degree - w \\[0.5em] &w = 180\degree - v \end{align}

 • Hvis to linjer ikke er ortogonale, så er den ene vinkel stump og den anden vinkel spids.
 • Vi kan bestemme den ene vinkel mellem to linjer ved at bestemme
  1. vinklen mellem linjernes retningsvektorer.
  2. vinklen mellem linjernes normalvektorer.

To linjer givet ved ligninger

 1. Aflæs en normalvektor for hver linje i linjernes ligninger.  
  Eksempel: To linjer l og m er givet ved...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind