Cirkler

På siderne om cirkler kan du læse om

Her er et uddrag af siden om cirklens ligning:

Aflæs cirklens centrum og radius i cirklens ligning

Når vi kender en ligning for en cirkel, og ligningen er på formen (x - a)2 + (y - b)2 = r2, så kan vi aflæse cirklens radius r og koordinaterne til cirklens centrum C(a,b) i ligningen.

Hvis ikke cirklens ligning er på formen (x - a)2 + (y - b)2 = r2, så kan vi omskrive cirklens ligning ved hjælp af kvadratkomplettering. Derefter kan vi aflæse radius og koordinaterne til centrum.

Eksempel: Bestem radius og koordinaterne til centrum af cirklen c

En cirkel c1 er givet ved ligningen

(x - 1)2 + (y - 4)2 = 72

Vi vil bestemme cirklens radius og koordinaterne til cirklens centrum.

Først aflæser vi, at cirklen har centrum i C(1,4). Derefter aflæser vi, at radius er r = 7. Cirklen c1 er altså cirklen med centrum i C(1,4) og radius r = 7.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind