Ligning på formen y = ax + b

Hældning og skæring med y-aksen

  • En ret linje, der ikke er lodret, er givet ved ligningen y = a · x b.
  • a beskriver ændringen i y, når x vokser med 1, dvs. at når x vokser med 1, så vokser y med a.
  • Konstanten a har flere navne: hældningskoefficienten, hældningen eller stigningstallet.
  • b angiver, hvor linjen skærer y-aksen, da linjen skærer y-aksen i punktet (0,b).
  • b kaldes "skæringen med y-aksen" eller konstantleddet.
  • Eksempel: Linjen givet ved ligningen y = 4x + 2 har hældningen 4 og skærer y-aksen i punktet (0,2).
  • En linjes ligning kan bestemmes ud fra to punkter på linjen. Hvis punkterne A(x1,y1) og B(x2,y2) ligger på en linje, så kan vi bestemme linjens hældning (a) og skæring med y-aksen (b) med nedenstående formler:

\begin{align*} &a = \frac{y_2-y_1}{x_2 - x_1} \\[1em] &b = y_1 - a\cdot x_1 \end{align}

  • Eksempel: Linjen l går gennem punkterne A
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind