Dispositioner

A-niveau

Spørgsmål 1

Du skal behandle ligningen for en linje i planen og projektion af vektor på vektor. Desuden skal du bevise sætningen om projektionen af en vektor på en anden vektor.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Gennemgå cirklens ligning. Bevis distanceformlen og gør rede for mindst to metoder til at afgøre om en linje er tangent til en cirkel.

Forslag til disposition

B-niveau

Spørgsmål 1

Udled linjens ligning på formen a · (x - x0) + b · (y - y0) = 0. Redegør for mindst én anden måde at repræsentere linjer på.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Udled cirklens ligning, og gør rede for mindst to metoder til at afgøre om en linje er tangent til en cirkel.

Forslag til disposition

Spørgsmål 3

Fortæl om vektorer i planen, herunder parallelle vektorer. Udled linjens parameterfremstilling.

Forslag til disposition