Vinkler mellem to linjer

Vinklerne mellem to linjer

To linjer, der ikke er parallelle, danner fire vinkler. De fire vinkler er parvist lige store. Hvis linjerne er ortogonale, så er alle vinklerne 90°. Hvis linjerne ikke er ortogonale, så er den ene vinkel stump, mens den anden vinkel er spids. På ovenstående figur er w stump, mens v er spids.

De to vinkler, v og w, er tilsammen 180°. Når vi kender den ene vinkel, så kan vi altså bestemme den anden vinkel ved at trække den kendte vinkel fra 180°:

\begin{align*} &v = 180\degree - w \\[0.5em] &w = 180\degree - v \end{align}

Hvis fx v = 50°, så er w = 130°.

Bestem vinklen mellem to linjer (STX og HF)

     

Vi kan bestemme den ene vinkel mellem to linjer ved at bestemme vinklen mellem linjernes retningsvektorer eller vinklen mellem linjernes normalvektorer.

     

Hvilken af de to vinkler mellem linjerne, vi bestemmer, afhænger af, hvilke retningsvektorer eller normalvektorer, vi vælger. Vi kan bestemme den anden vinkel mellem linjerne ved at trække den første vinkel fra 180°.

Vi kan selv vælge, om vi vil bestemme vinklen mellem normalvektorerne eller retningsvektorerne. I nogle tilfælde kan det være en fordel at vælge den ene type vektor. Hvis vi fx ke...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind