Beviser

Oversigt over beviser

Herunder kan du se en liste med de beviser, som vi gennemgår i kompendiet om analytisk plangeometri. Beviserne kan fx bruges til en mundtlig eksamen.

Ekstra forklaringer i beviserne

Mange af beviserne indeholder en række omskrivninger af matematiske udtryk eller ligninger. Vi har tilføjet nogle ekstra forklaringer til omskrivningerne, som du kan finde ved at holde musen over de lighedstegn og pile, hvor der er en blå stiplet linje under.