Hældningskoefficient og skæring med y-aksen

Hældningskoefficient/hældningstal (a)

En linje, der ikke er lodret, er givet ved en ligning på formen

y = a · x b

Konstanten a kaldes hældningskoefficienten, hældningstallet, hældningen eller stigningstallet.

Hældningskoefficienten a beskriver ændringen i y, når x vokser med 1, dvs. at når x vokser med 1, så vokser y med a.

Eksempel

En linje er givet ved ligningen

y = 2x + 3

Vi aflæser, at linjens hældningskoefficient er a = 2.

Skæring med y-aksen (b)

Linjen givet ved ligningen y = ax + b skærer y-aksen i punktet (0,b). Konstanten b angiver altså, hvor linjen skærer y-aksen. b kaldes derfor for "skæringen med y-aksen". Ind i mellem kaldes b også for konstantleddet.

Eksempel

En linje er givet ved ligningen

y = 2x + 3

Vi aflæser, at b = 3, dvs. at linjen skærer y-aksen i punktet (0,3).

Bestem linjens ligning ud fra to punkter på linjen

Ligningen for en linje l kan bestemmes ud fra to punkter på linjen.

Sætning. Linjens ligning ud fra to punkter.

Hvis linjen l går gennem punkterne A(x1,y1) og B(x2,y2) (hvor x1 ≠ x2), så er linjens hældning (a) og skæring

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind