Kvadratkomplettering

Hvad er kvadratkomplettering?

Kvadratkomplettering er en metode, som vi kan bruge til at omskrive ligningen for en cirkel til formen

(x - a)2 + (y - b)2 = r2

Vi kan bruge kvadratkomplettering, når vi kender en ligning for en cirkel på formen

x2 + y2 + cx + dy + k = 0

c, d og k er konstanter. Vi kan fx omskrive ligningen

x2 + y2 - 2x + 4y - 11 = 0

Vi kan bl.a. benytte kvadratkomplettering til at vise, at en given ligning er en ligning for en cirkel. Hvis ligningen kan omskrives til en ligning på formen (x - a)2 + (y - b)2 = h, hvor h > 0, så beskriver ligningen en cirkel. h skal være positiv, for at ligningen beskriver en cirkel:

  • h > 0: Ligningen beskriver en cirkel.
  • h = 0: Ligningen beskriver et punkt.
  • h < 0: Ligningen beskriver den tomme mængde.

Fremgangsmåde

Når vi benytter kvadratkomplettering, så bruger vi kvadratsætningerne til at om...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind