Eksamen

På eksamenssiderne kan du få hjælp til at forberede dig på skriftlig og mundtlig eksamen:

Du kan læse mere om skriftlig og mundtlig eksamen i Matematik i eksamensvejledningerne.

Her får du et uddrag fra beviset for afstandsformlen:

Vi lader A(x1,y1) og B(x2,y2) være to punkter i planen. Punkterne kan ligge på tre forskellige måder:

  • på en lodret linje
  • på en vandret linje
  • på en linje, der hverken er lodret eller vandret

Vi ser på hvert tilfælde for sig. Metoden til at vise at afstandsformlen gælder, når punkterne ligger på en lodret linje eller på en vandret linje, er den samme.

A og B ligger på en lodret linje

Hvis A og B ligger på en lodret linje, så er x1 = x2. Afstanden mellem de to punkter er derfor

|AB| = |y_2 - y_1|

Vi omskriver udtrykket \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} for at vise, at udtrykket angiver afstanden mellem A og B:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind