a(x - x₀) + b(y - y₀) = 0

Bestem en ligning på formen a(x - x₀) + b(y - y₀) = 0

Når vi kender et punkt P på en linje og en normalvektor for linjen, så kan vi bestemme en ligning for linjen.

Sætning. En ligning for en linje på formen a · (x - x0) + b · (y - y0) = 0.

Linjen, der går gennem punktet P(x0,y0) og har normalvektoren

\vec{n} = \binom{a}{b},

er givet ved ligningen

a · (x - x0) + b · (y - y0) = 0

Vi beviser ovenstående sætning på siden Bevis for linjens ligning.

Når vi har bestemt en ligning for en linje på formen a · (x - x0) + b · (y - y0) = 0, så kan vi evt. omskrive ligningen ved at gange ind i parenteserne. Derved får vi en ligning på formen ax + by + c = 0.

Eksempel: Bestem en ligning for linjen, der går gennem P og har vektor n som normalvektor

En linje m går gennem punktet P(2,3). Linjen har normalvektoren

\vec{n} = \binom{4}{2}

Vi vil bestemme e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind