Konditionalis (fortidsfremtid)

Introduktion til konditionalis

Konditionalis er en tid på spansk, der bruges til at udtrykke noget fremtidigt, men med udgangspunkt i fortiden. Derfor kaldes den også for ‘fortidsfremtid’.

På dansk udtrykker vi ofte fremtid fra et fortidigt synspunkt med verbet ‘ville’, fx ‘jeg lovede, at jeg ville købe kage’.

På spansk udtrykkes fortidsfremtid i stedet på to andre måder. Den ene måde er med en særlig bøjning af verbet. Den anden måde er med imperfektum af det uregelmæssige verbum ir, præpositionen (forholdsordet) a og infinitiv af hovedverbet. Den første måde kalder vi her for konditionalis, mens vi kalder den anden for nær fortid.

Der skelnes ikke skarpt mellem de to konstruktioner på spansk, hvilket fx vil sige at sætningen ‘jeg lovede, at jeg ville købe kage’ kan oversættes på to måder:

Konditionalis: Prometí que compraría torta

Nær fortid: Prometí que iba a comprar torta

I dette afsnit vil vi først vise, hvordan du danner konditionalis og nær fortid, og derefter vil vi gennemgå, hvordan du anvender de to konstruktioner i praksis.

Bøjning af verber i konditionalis

Regelmæssig konditionalis danner du ved at tilføje den rigtige endelse til verbets infinitivform. Her...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind