Verbernes tider

Verberne på spansk kan bøjes i en del forskellige tider. Udover de tider, vi kender fra dansk, har spansk for eksempel en ekstra datid, flere måder at danne fremtid på og en fortidsfremtid (konditionalis).

Her kan du se en oversigt over det regelmæssige -ar verbum cantar (at synge) bøjet i 3. person ental i nogle af de vigtigste spanske tider:

TidBøjning i 3. person entalHvad ville vi sige på dansk?
Præsens (nutid)cantasynger
Perfektum (førnutid)ha cantadohar sunget
Pluskvamperfektum (førdatid)había cantadohavde sunget
Præteritum (afsluttet datid)cantósang
Imperfektum (uafsluttet datid)cantabasang

Futurum (fremtid)

cantarásynger*
va a cantarvil synge

Konditionalis (fortidsfremtid)

cantaríaville synge

*Denne fremtidsform på spansk dannes med en særlig bøjning af verbet. På dansk bøjer vi ikke vores verber i futurum. I stedet bruger vi nogle gange verbet ‘at ville’ til at tale om noget fremtidigt, eller også bruger vi bare nutid, for eksempel “I morgen løber jeg en tur”.  

Du kan læse mere om de enkelte tider på de følgende sider.