Ser eller estar?

Spansk har flere ord, som svarer til det danske 'at være'

På dansk bruger vi verbet "at være" til en lang række ting. Vi bruger det for eksempel til at beskrive mennesker og tings egenskaber, fx "jeg er god til spansk grammatik", til at fortælle om følelser, oplevelser, forhold, hvor vi befinder os og så videre.

Det spanske sprog kan naturligvis udtrykke alle de samme ting, men til forskel fra dansk har spansk to verber, ser og estar, der udtrykker de fleste af de betydninger, som ligger i det danske verbum ‘at være’.

Generelt siger man, at ser bruges om faste egenskaber og kvaliteter ved mennesker, dyr og objekter, mens estar bruges til at udtrykke hvor nogen/noget befinder sig og hvordan de har det (dvs. om de er sure, glade, tilfredse osv.):

Ser: Min bror er læge →  Mi hermano es alto (fast egenskab)

Estar: Min bror er i huset → Mi hermano está en la casa (hvor nogen befinder sig)

I de fleste tilfælde findes der faste regler for, hvornår du skal bruge ser og hvornår du skal bruge estar, som vi vil gennemgå her på siden. Derefter vil vi gennemgå hvilken af de to verber du skal bruge, når ‘at være’ står foran et adjektiv.

Vær opmærksom på at ‘er’ i ‘der er’, ‘er der’ og andre lignende formuleringer ikke oversættes med hverken ser eller estar, men i stedet med den ubøjelige form hay (af verbet haber). 

Her skal du altid bruge ser

Før substantiver, pronominer, infinitiver og talord

Når ‘at være’ kommer før et substantiv (navneord), et pronomen (stedord), en infinitiv (navnemåde) eller et talord, skal du bruge ser på spansk:

Substantiv: ‘Chantaje’ er en sang af Shakira → ‘Chantaje’ es una canción de Shakira

Pronomen: Bilen er min → El coche es mio

Infinitiv: At rejse er at leve → Viajar es vivir

Talord: I min klasse er vi 20 personer → En mi clase somos 20 personas

Når noget sker/foregår

Når ‘at være’ på dansk bruges til at angive, at noget sker/finder sted/foregår, skal du bruge ser på spansk:

Debatten var i går → El debate fue ayer

Løbet kommer til at foregå/være i skoven → La carrera será en el bosque  

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind