Præsens (nutid)

Bøjning i præsens

Præsens er den tid, du med stor sandsynlighed vil få mest brug for, når du skal tale og skrive spansk i løbet af din gymnasietid. Hvis du kan bøje verber i præsens på spansk og kender en række substantiver og deres artikler, kan du faktisk danne hele sætninger.

Verbernes endelser i præsens

Ved de regelmæssige verber dannes præsens ved at fjerne -ar, -er eller -ir endelsen af infinitivformen (det ubøjede verbum). Dern…

...

Anvendelse af præsens

Ofte kan du oversætte en dansk sætning, der står i præsens, til en tilsvarende sætning på spansk i præsens.

For eksempel bruges præsens til at beskrive begivenheder der foregår imens der tales:

Katten løber hen imod pigen, der kalder på den → El gato corre hacia la chica, que lo llama

Kvinden køber en kage og deler den med sin veninde → La mujer compra una torta y la …

...

Situationer hvor spansk og dansk bruger præsens forskelligt

Selvom præsens på spansk som hovedregel bruges ligesom på dansk, er der alligevel nogle undtagelser, som er gode at kunne. Nedenfor vil vi præsentere to situationer, hvor spansk og dansk afviger fra hinanden i forhold til brug af præsens.

Præsens på dansk hvor spansk bruger udvidet tid

Den største forskel mellem brugen af præsens på spansk og dansk er, at spansk ofte bruger udvidet præsens til at beskrive handlinger, der er igangværende. I disse situationer bruger dansk almindelig præsens.

Den udvidede præsens på spansk dannes med estar, der personbøjes i præsens + gerundium af hovedverbet.

I dette afsnit vil vi ikke gå mere i dybden med hvordan udvidet præse…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind