Dispositioner

A-niveau

Spørgsmål 1

Du skal behandle ligningen for en linje i planen og projektion af vektor på vektor. Desuden skal du bevise sætningen om projektionen af en vektor på en anden vektor.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Definér hvad der forstås ved skalarproduktet af to vektorer i planen, og bevis sætningen om vinklen mellem to vektorer.

Forslag til disposition

B-niveau

Spørgsmål 1

Fortæl om vektorer i planen, herunder parallelle vektorer. Udled linjens parameterfremstilling.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Du skal definere ortogonale vektorer og skalarproduktet af to vektorer og forklare sammenhængen mellem de to begreber. Udled linjens ligning på formen a · (x - x0) + b · (y - y0) = 0.

Forslag til disposition

C-niveau

Spørgsmål 1

Gør rede for, hvordan man regner med vektorer både geometrisk og algebraisk. Forklar, hvad man forstår ved projektionen af en vektor på en anden vektor, og giv et eksempel på en vektorprojektion.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Redegør for vektorer, herunder parallelle og ortogonale vektorer. Gennemgå sammenhængen mellem vinklen mellem to vektorer og skalarproduktet af de to vektorer.

Forslag til disposition