Typiske spørgsmål til mundtlig eksamen

Her har vi samlet en række eksempler på spørgsmål, som du kan blive stillet under samtaledelen af den mundtlige eksamen i Matematik. Sammen med spørgsmålene finder du vores svar.

Hvad er en vektor?

Se 'Vektor' i noterne.

Hvordan repræsenteres vektorer geometrisk?

Se 'Vektor' i noterne.

Hvad er en enhedsvektor?

Se 'Enhedsvektor' i noterne.

Hvad er indskudsreglen?

Se 'Indskudsreglen' i noterne.

Kan du vise geometrisk, hvordan vi bestemmer summen og differensen af to vektorer?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad sker der med længden og retningen af en vektor, når vi ganger vektoren med et tal?

Se 'En vektor gange et tal' i noterne.

Kan du tegne vektoren \vec{u} = \binom{2}{-3}?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Kan du give et eksempel, hvor du bestemmer koordinaterne til differensen mellem to vektorer?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er en stedvektor?

Se 'Stedvektor' i noterne.

Kan du bestemme koordinaterne til stedvektoren til punktet C(3,7)?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er en forbindelsesvektor?

Se 'Vektor mellem to punkter (forbindelsesvektor)' i noterne.

Hvordan bestemmer vi koordinaterne til en forbindelsesvektor?

Se 'Vektor mellem to punkter (forbindelsesvektor)' i noterne.

Kan du bestemme længden af \vec{u} = \binom{3}{4}?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er retningsvinklen for en vektor?

Se 'Retningsvinkel' i noterne.

Hvordan kan vektorer benyttes til at definere cosinus og sinus?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Kan du bestemme en enhedsvektor, der har samme retning som \vec{a} = \binom{6}{8}?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er skalarproduktet af to vektorer?

Se 'Skalarprodukt' i noterne.

Kan du bestemme skalarproduktet af \vec{a} = \binom{-2}{3} og \vec{b} = \binom{4}{1}?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Kan du tegne to vektorer og markere vinklen mellem dem?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvilken sammenhæng er der mellem skalarproduktet af to vektorer og om vinklen mellem vektorerne er hhv. spids, ret eller stump?

Se 'Vinklen mellem to vektorer' i noterne.

Hvad betyder det, at to vektorer er ortogonale?

Se 'Ortogonale vektorer' i noterne.

Hvad kan du sige om skalarproduktet af to vektorer, der er ortogonale?

Se 'Ortogonale vektorer' i noterne.

Hvad er en tværvektor?

Se 'Tværvektor' i noterne.

Kan du bestemme tværvektoren til \vec{a} = \binom{7}{2}?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvor stor er vinklen mellem en vektor og dens tværvektor?

Se 'Tværvektor' i noterne.

Hvad er determinanten mellem to vektorer?

Se 'Determinant' i noterne.

Kan du bestemme determinanten mellem \vec{a} = \binom{-2}{3} og \vec{b} = \binom{4}{1}?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad betyder det, at to vektorer er parallelle?

Se 'Parallelle vektorer' i noterne.

Hvordan kan determinanten mellem to vektorer benyttes til at bestemme, om vektorerne er parallelle?

Se 'Parallelle vektorer' i noterne.

Kan du tegne et parallelogram udspændt af to vektorer?

Se 'Arealet af et parallelogram udspændt af vektorer' i noterne.

Hvordan kan vi bestemme arealet af et parallelogram udspændt af to vektorer?

Se 'Arealet af et parallelogram udspændt af vektorer' i noterne.

Hvordan kan vi bestemme arealet af en trekant udspændt af to vektorer?

Se 'Arealet af en trekant udspændt af vektorer' i noterne.

Kan du bestemme arealet af parallelogrammet udspændt af \vec{a} = \binom{3}{2} og \vec{b} = \binom{-2}{4}?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er en vektorprojektion? Kan du tegne et eksempel?

Se 'Projektion af vektor på vektor' i noterne....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind