Beviser med vektorkoordinater

Regneregler for vektorkoordinater

Sætning. Regneregler for vektorers koordinater.

Hvis to vektorer er givet ved

\begin{align*} \vec{u} &= \binom{u_1}{u_2} \\[0.5em] \vec{v} &= \binom{v_1}{v_2} \end{align}

og k er en konstant, så gælder der følgende:

\begin{align*} &1) &&\quad \vec{u} + \vec{v} = \binom{u_1}{u_2} + \binom{v_1}{v_2} = \binom{u_1+v_1}{u_2+v_2} \\[2em] &2) &&\quad \vec{u} - \vec{v} = \binom{u_1}{u_2} - \binom{v_1}{v_2} = \binom{u_1 - v_1}{u_2 - v_2} \\[2em] &3) &&\quad k \cdot \vec{u} = k \cdot \binom{u_1}{u_2} = \binom{k \cdot u_1}{k \cdot u_2} \end{align}

Du kan læse mere om vektorers koordinater på siden Vektorkoordinater.

Få forklaringer til alle udregningerne ved at holde musen over lighedstegnene.

Bevis for summen af to vektorer

\vec{u} + \vec{v} = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j} + v_1 \cdot \vec{i} + v_2 \cdot \vec{j}
   
  = u_1 \cdot \vec{i} + v_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j} + v_2 \cdot \vec{j}
   
  = (u_1 + v_1) \cdot \vec{i} + (u_2 + v_2) \cdot \vec{j}

Ifølge definitionen af vektorkoordinater, så er konstanterne foran \vec{i} og \vec{j} i ligningen \vec{u} + \vec{v}'s koordinater, så

\vec{u} + \vec{v} = \binom{u_1+v_1}{u_2+v_2}

Vi har nu bevist den første regneregel.

\square

Bevis for differensen mellem to vektorer

\vec{u} - \vec{v} = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j} - (v_1 \cdot \vec{i} + v_2 \cdot \vec{j})
   
  = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j} - v_1 \cdot \vec{i} - v_2 \cdot \vec{j}
   
  = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j} + (-v_1 \cdot \vec{i}) - v_2 \cdot \vec{j}
   
  = u_1 \cdot \vec{i} + (-v_1 \cdot \vec{i}) + u_2 \cdot \vec{j} - v_2 \cdot \vec{j}
   
  = (u_1 - v_1) \cdot \vec{i} + (u_2 - v_2) \cdot \vec{j}

Ifølge definitionen af vektorkoordinater, så er \vec{u} - \vec{v}'s koordinater konstanterne foran \vec{i} og \vec{j} i ligningen, så

\vec{u} - \vec{v} = \binom{u_1-v_1}{u_2-v_2}

Vi har nu bevist den anden regneregel.

\square

Bevis for en vektor gange et tal

k\vec{u} = k \cdot (u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j})
   
  = ku_1 \cdot \vec{i} + ku_2 \cdot \vec{j}

Koordina...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind