Notation og begreber

Hvad er en vektor?

Når vi beskriver noget, så benytter vi ofte tal til at angive størrelsen. Fx kan vi benytte tal til at beskrive afstanden mellem to bygninger. I nogle situationer har vi brug for både at angive en størrelse og en retning, fx:

Biblioteket ligger 2 km nord for gymnasiet.

I eksemplet beskriver vi bibliotekets placering i forhold til gymnasiet med en størrelse (2 km) og en retning (nord). Et andet eksempel er vindforhold, der også typisk beskrives med en størrelse (vindhastighed, fx 2 m/s) og en retning (vindretning, fx syd-øst).

En vektor er et objekt, der både har en størrelse og en retning. Inden for matematik benytter vi derfor vektorer, når vi skal angive både en størrelse og en retning.

Vektorregning benyttes også inden for andre fag, bl.a…

...

Nulvektor

Der findes kun én vektor, der har længden 0. Vi kalder denne vektor for nulvektoren \vec{0}. Når v…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind