Notation og begreber

Her gennemgår vi en række vigtige begreber inden for vektorregning i planen. Vi gennemgår også den tilhørende notation.

Vektorer symboliseres med bogstaver med pile over

En vektor betegnes typisk med et lille bogstav med en pil over, fx \vec{u} eller \vec{w}. Notationen \vec{u} udtales "vektor u".

I nogle tilfælde betegnes vektorer med to store bogstaver med en pil over, fx \overrightarrow{AB}. Du kan læse mere om den type vektor under Vektor mellem to punkter.

Nulvektor

Der findes kun én vektor, der har længden 0. Vi kalder denne vektor for nulvektoren \vec{0}. Når vi tegner en repræsentant for nulvektoren, så tegner vi en prik, da repræsentanterne for nulvektoren er pile, der begynder og ender i samme punkt.

Da nulvektoren har længden 0, så har den ingen retning. Nulvektoren kaldes derfor for en uegentlig vektor. Alle andre vektorer kaldes for egentlige vektorer.

Enhedsvektor

En vektor med længden 1 kaldes en enhedsvektor. En enhedsvektor betegnes typisk \vec{e}.

Vektor mellem to punkter

Hvis vi kender to punkter A og B i planen, så kan vi forbinde dem med en vektor.

En vektor, der er udspændt af to punkter, bliver typisk navngivet efter punkterne. Vektoren, der forbinder punkterne A og B på figuren herover, kalder vi \overrightarrow{AB}, da den begynder i punkt A og ender i punkt B.

Notationen \overrightarrow{AB} udtales "vektor AB", "vektoren fra A ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind