Tværvektor

Hvad er en tværvektor?

Definition. Tværvektor.

Tværvektoren til

\vec{a} = \binom{a_1}{a_2}

er

\hat{\vec{a}} = \binom{-a_2}{a_1}

Vi benytter tegnet ^ (kaldet "hat") til at vise, at der er tale om en tværvektor. Fx er \hat{\vec{a}} tværvektor til \vec{a}. Tværvektoren kaldes derfor også nogle gange for "hatvektoren".

Bemærk, at vi bestemmer koordinaterne til tværvektoren til \vec{a} ved at bytte om på koordinaterne til \vec{a} og ændre førstekoordinatens fortegn.

Eksempel: Bestem tre tværvektorer

Tre vektorer er givet ved

\begin{align*} \vec{a} &= \binom{2}{4} \\[1em] \vec{b} &= \binom{-2}{5} \\[1em] \vec{c} &= \binom{1}{-6} \end{align*}

Vi vil bestemme \hat{\vec{a}}, \hat{\vec{b}} og \hat{\vec{c}}.

Vi bestemmer tværvektoren til hver af de tre vektorer:

\begin{align*} \hat{\vec{a}} &= \binom{-4}{2} \\[1em] \hat{\vec{b}} &= \binom{-5}{-2} \\[1em] \hat{\vec{c}} &= \binom{6}{1} \end{align*}

Vektorerne \vec{a}, \vec{b} og \vec{c} og de tilhørende tværvektorer kan ses...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind