Diskuterende del

Hvis opgaveformuleringen i dit SRP beder dig om at diskutere noget, skal du skrive en diskussion i dit SRP. Den diskuterende del ligger som regel lige før konklusionen. Normalt skal en diskussion i SRP fylde mindst en side og nogle gange mere.

Hvad er en diskussion?

I diskussionen går du i dybden med problemstillingen ved at belyse forskellige vinkler på emnet. Inddrag eksempler, og sæt gerne forskellige holdninger/hypoteser op imod hinanden. Her ud fra argumenterer du så for dine pointer. 

Diskussionen skal  følge i naturlig forlængelse af den øvrige opgave. Jo mere du kan bygge videre på nogle pointer (fra begge fag) tidligere i opgaven, jo bedre sammenhæng skaber du i dit SRP. 

Diskussionen skal være ’kronen på værket’ i dit SRP. Det er her du fletter viden fra fagene sammen på en meningsfuld måde. På den måde kommer du frem til nogle interessante pointer om emnet.   

Eksempler på diskuterende del af en opgaveformulering

Fra SRP i engelsk og historie om Malcolm X: 
Der ønskes en diskussion af, hvilken betydning Malcolm X politik fik for det amerikanske samfund.
(Viden om Malcolm X’s politik hentes fra den engelskfaglige del, og det kræver historiefaglig indsigt at behandle den samfundsf...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind