Formidling

Her hjælper vi dig med at lave en god formidling i dit studieretningsprojekt. Sprog og layout er to vigtige elementer, der skal være i orden, hvis du vil lave et godt projekt. De er en vigtig del af bedømmelsen, fordi de bidrager til at skabe en god formidling.

Først vil vi se nærmere på sproget i opgaven. Du vil få hjælp til at skrive med en faglig stemme og til at skabe en god sammenhæng i hele din opgave. Det kan du gøre gennem bl.a. metasprog og koblinger, som vi forklare nærmere. Du får også gode råd om at undgå typiske sproglige fejl og om at læse korrektur.

Dernæst kommer vi ind på, hvordan du bør lave opgavens layout, så det bidrager til din formidling. Du vil få tips til generelt layout, overskrifter, typografier, noter, opdelingen i kapitler og afsnit, samt om korrekt brug af figurer, tabeller eller illustrationer.