Længde og omfang

Hvor langt skal mit SRP være?

Dit SRP skal være 15-20 normalsider. En normalside defineres som 2400 anslag incl. mellemrum. Det er kun teksten i selve opgaven og i resuméet, du skal tælle med. Forside, indholdsfortegnelse, figurer, tabeller, noter, litteraturliste og bilag tæller ikke med.

Resuméet skal være på 10-20 linjer.

Sider med symbolsprog som fx matematiske beregninger opgøres i forhold til sideomfang og ikke som enkelttegn. Hvis en beregning fx fylder en halv side, så tæller den som en halv side uanset antallet af tegn. 

Du kan tælle sidetal op i Word. Du skal starte med at markere de sider, som skal indgå i optællingen. Derefter går du til menuen ”Gennemse” og vælger ”Ordoptælling”. Fjern hakket i ”Medtag tekstfelter…”. Det relevante tal er så ”Tegn med mellemrum”.

Det er vigtigt, at du overholder kravene til omfang. Hvis du afleverer et projekt, som er kortere end 15 sider, så vil du typisk ikke hav...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind