Kapitel 3: Problemformuleringen

”At forstå problemformuleringen korrekt er det absolut vigtigste punkt i SRP’et. Misforstår du problemformuleringen, kan selv det bedste projekt bevæge sig under dumpegrænsen”

Så er tidspunktet kommet for den endelige start på Studieretningsprojektet, og du får udleveret en færdig opgavetitel af din lærer. Denne titel vil indeholde en problemformulering, og det vil være nødvendigt at analysere denne problemformulering omhyggeligt, inden du går i gang med arbejdet.

Problemformuleringen vil aldrig være helt fremmed for dig, idet den skal være baseret på de spørgsmål og interessefelter, du har diskuteret med dine vejledere. Når det er sagt, er der dog krav om, at den skal indeholde noget ukendt, enten en ny vinkel, et nyt aspekt, ny litteratur eller et bilag, der ikke er blevet diskuteret i den indledende vejledning.

En problemformulering består som regel af tre til fem problemstillinger, og disse vil næsten altid dække de tre taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse og vurdering) og bevæge sig fra redegørelse til analyse og til sidst vurdering. Hvis du skriver i de naturvidenskabelige fag, kan du dog opleve, at din problemformulering ikke umiddelbart indeholder alle tre taksonomiske niveauer, men det er helt OK. Stol på, at dine vejledere har lavet en problemformulering, der opfylder kravet til fagene.

"Kodeord" i problemformuleringen

”Kodeord” er nogle bestemte ord, dine lærere vil benytte sig af i din problemformulering. De kan ses lidt som arbejdsmetoder eller fremstillingsformer, som knytter sig til de tre taksonomiske niveauer. De er med andre ord "koder" for, hvordan du skal arbejde med de givne problemstillinger i din problemformulering. Eksempelvis "redegør" eller "analyser".

Derfor er det første, du skal gøre at identificere, hvilke kodeord (referér, redegør, analysér, sammenlign, mv.), din problemformulering indeholder og dermed finde ud af, hvad dine lærere forventer, du gør i dit arbejde med problemstillingerne.

Dette afsnit vil give dig nøglen til at åbne din problemformulering i form af en gennemgang af, hvad de kodeord, problemformuleringerne kan indeholde, betyder (hvad du skal løse) samt en gennemgang af, hvordan fagenes arbejdsmetoder skal anvendes til at løse opgaven (hvordan du skal løse).

Til slut analyserer vi tre forskellige problemformuleringer for at vise dig eksempler på, hvordan du skal gøre, når du får udleveret din egen problemformulering.

Afsnittet kan både bruges som opslagsværk, når du sidder med din problemformulering, eller du kan læse det hele og derved være bredt orienteret fra start.

Som tillæg til dette kapitel har vi lavet et bilag med en gennemgang af arbejdsmetoder i de mest populære fag....

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind