Hvilke typer materialer kan du bruge i SRP?

Her ser vi på de typer af materialer, du kan bruge i dit SRP. Uanset hvor du finder dit materiale, er det vigtigt at du har din kritiske sans med dig og vurderer, om et materiale er relevant og seriøst. Det gælder ikke mindst, hvis du bruger informationer, som du finder med google.

Lærebøger

En lærebog er, som det ligger i navnet, en tekst som er skrevet i forhold til, at elever skal kunne lære noget om et eller flere bestemte emner. Fordelen ved lærebøger er, at de har været igennem en redigeringsproces, sådan at informationerne i dem er pålidelige, relevante og målrettet bogens læsere. 

Som regel dækker lærebøger mange emner, og du vil kun være interesserede i nogle af emnerne. Et vigtigt værktøj er derfor bogens indholdsfortegnelse. Via denne kan du lynhurtigt se, om en bestemt bog indeholder relevant stof om det emne, du beskæftiger dig med.

Hvis du finder en lærebog om dit emne, skal du tjekke, hvilket niveau bogen er skrevet til. Der findes både lærebøger til folkeskolen og kandidatstudier på universitetet. Er lærebogen på for lavt niveau, kan du sikkert ikke bruge den til noget, og er den på for højt niveau, vil du måske ikke forstå noget som helst af den. 

I nogle opgaver kan det være nødvendigt at bruge lærebøger på et højere niveau end gymnasiet, hvis du skal skrive om fx specialiserede naturvidenskabelige emner. Det er her, du indgående skal bruge dine vejledere, da de kan hjælpe dig med at udvælge de rigtige bøger om emnet.

Du kan finde lærebøger via bibliotek.dk, hvor du kan søge efter emne eller søge i fritekst-feltet. Du kan bestille de fleste bøger, du finder på bibliotek.dk til afhentning på dit nærmeste kommunale bibliotek. Du kan naturligvis også bruge skolebiblioteket og bibliotekaren til at hjælpe dig med at finde relevante bøger.

Hvis din skole har aftale med forlaget Systime, så vil du også have mulighed for at søge i alle deres el...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind