Opbygning af SRP

Her får du 100% styr på, hvordan du skal opbygge dit SRP og skrive de enkelte afsnit. På de kommende sider følger vi gennem hele din skriveproces og de forskellige dele i projektet, trin for trin. Vejledningen kan du bruge fra start til slut, eller du kan slå op på konkrete sider, som giver dig lige præcis den hjælp, du mangler.

Hvilke afsnit skal med i dit SRP?

Du skal bygge dit SRP op med disse afsnit:

  • Forsiden viser de grundlæggende oplysninger om titel, dato, navn, skole, fag og vejledere.
  • Resuméet giver læseren et overblik over din undersøgelse, fremgangsmåden og resultaterne.
  • Indholdsfortegnelsen giver læseren overblik over indholdet.
  • Indledningen fører læseren ind i emnet og forklarer, hvad du vil undersøge, og hvordan du vil gribe din undersøgelse af.
  • Metodeafsnit er kun relevant for nogle opgaver. Her kan indgå metodeovervejelser eller kildekritik, hvis det er relevant for dit projekt.
  • Redegørelsen giver den grundlæggende viden om de spørgsmål, du arbejder med.
  • Analysen rummer din undersøgelse. Her anvender du dine faglige metoder på projektets empiri.
  • Diskussionen eller vurderingen skaber ny viden om emnet på baggrund af din redegørelse og analyse.
  • Konklusionen besvarer opgaveformuleringen. Efter konklusionen kan også komme en kort perspektivering, hvis det er relevant for dit projekt.
  • Litteraturlisten giver læseren overblik over dine kilder på en systematisk måde.

Selvom afsnittene skal følge denne rækkefølge i opgaven, behøver din skriveproces ikke at begynde med indledningen og slutte med konklusionen. Faktisk kan det tit være en fordel at skrive afsnittene i anden rækkefølge. Det kan du læse mere om under afsnittet om skriveprocessen. I et SRP kan der også være bilag og perspektivering, men det er ikke altid obligatoriske afsnit.

Du kan læse mere om længden af de enkelte afsnit her. 

Afspejler opgaver i de videregående uddannelser

Opbygningen af et SRP afspejler de store opgaver, du kommer til at skrive på de videregående uddannelser. På den måde er selve struktureringen af et SRP, ligesom resten af arbejdet med projektet, en øvelse, som hjælper dig i din videre uddannelse.