Eksempel på SRP

Her kan du se eksempler på SRP på stx. Ved at se på konkrete eksempler på opgaver kan du blive klogere på de forventninger og krav, som SRP stiller. Hvilke emner kan du skrive om? Hvordan kan du kombinere dine fag? Hvordan ser et SRP ud i bestemte fag som fx samfundsfag, dansk eller biologi?

Læs eksempler på SRP

Vi har skrevet tre eksempler på SRP, som følger de nyeste krav til opgaven. Det første eksempel er et SRP om identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Det er skrevet i fagene Samfundsfag og Dansk.

Det andet eksempel er et SRP om diabetes. I Biologi forklarer vi diabetes naturvidenskabeligt, og i Dansk skriver vi en populærvidenskabelig artikel om forebyggelse af sygdommen.

Det tredje eksempel er et SRP om unge og alkohol. I Bioteknologi forklarer vi virkninger og bivirkninger ved alkohol. I samfundsfag undersøger vi unges årsager til at drikke og de samfundsmæssige konsekvenser.

Du skriver måske om andre emner og i andre fag. Alligevel kan du bruge eksemplerne til at få inspiration til din egen opgave. Du kan se opgavens opbygning. Du kan se, hvordan man kan skrive resumé, indledning, redegørelse, analyse, diskussion, vurdering og konklusion på den rigtige måde. Du kan se, hvordan du skal opbygge forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.

Se 700 andre eksempler på opgaver

På Studienet kan du se omkring 700 andre eksempler på SRP'er. Når du kigger på disse eksempler på SRP fra Studienet, bør du altid læse vores kommentarer, inden du henter eksemplet. Her vil vi nemlig beskrive, hvis der er oplagte fejl eller mangler i projekterne.

Vær også opmærksom på at kravene til SRP har ændret sig, så udformningen af de ældre SRP'ere afviger lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag. Fx:

  • skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk.
  • var der før i tiden ikke de samme krav til anvendelse af faglige metoder. Derfor anvender gamle studieretningsprojekter nogle gange samme metode i begge fag. I dag er der krav om flere metoder. Hvis du for eksempel laver nykritiske tekstanalyser i begge fag, er du altså nødt til også at inddrage en anden metode.