Analyse

Hvad er det at analysere?

I alle studieretningsprojekter skal du analysere. I din opgaveformulering kan analyse være formuleret med forskellige ord. Kravet om analyse kan fx hedde afprøv, eksperimenter, forsøg, test, beregn, bevis, udled, opstil, undersøg, karakterisér, sammenlign, forklar, komparativ analyse eller udred.

Du kender sikkert udtrykket analyse fra Dansk og har også en forståelse af, hvad du skal gøre i en analyseopgave. Du skal være tæt på teksten, anvende faglige begreber og dokumentere dine pointer. Analysen skal gøre det muligt for dig at sige noget om teksten på et højere plan.

Der er selvfølgelig forskelle på, hvordan fagenes analytiske niveau ser ud, men det at lave analysen målrettet, bruge faglige metoder på noget empirisk og dokumentere dine pointer er fælles for stort set alle fag.

Så uanset om du skal lave analyse af en tekst, udføre konkrete forsøg, opstille matematiske modeller, analysere data eller bruge økonomiske modeller, så er det analyserende afsnit en undersøgelse, som skal hjælpe dig til at besvare de spørgsmål, som opgaveformuleringen stiller til emnet.

Oftest vil det være sådan, at du skal skrive to analyseafsnit, ét for hvert fag. Selv hvis fagenes metoder ligger meget tæt på hinanden, kan det være en fordel af skille analysen i to afsnit, så vejledere og censor klart kan se ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind