Biologi/Bioteknologi & Dansk

Hvad er typiske SRP’er i Biologi/Biotek og Dansk?

Et SRP i Biologi/Bioteknologi og Dansk er typisk nemmest at skrive som en af disse opgavetyper:

  1. En formidlingsopgave, dvs. en opgave, hvor du skriver en populærvidenskabelig artikel om et biologisk/bioteknologisk emne.
  2. En opgave med en diskursanalyse af et biologisk/bioteknologisk emne, som der findes flere forskellige opfattelser af i offentligheden.

Herunder kan du se, hvordan du bruger fagenes metoder i de to opgavetyper. Vi kommer også med eksempler på gode emner inden for hver opgavetype.

...

1. Formidlingsopgaven

Formidlingsopgaven indebærer, at du arbejder med et biologisk eller bioteknologisk emne, som du derefter skriver en populærvidenskabelig artikel om. Sidste del af opgaven er en metatekst, hvor du reflekterer over dine formidlingsmæssige valg i artiklen.

Formidlingsopgavens opbygning

Formidlingsopgaven har den store fordel, at opgavens format er bestemt på forhånd. Du behøver altså ikke at br…

...

2. Opgave med en diskursanalyse

Et SRP i Biologi/Bioteknologi og Dansk med en diskursanalyse fokuserer på et biologisk eller bioteknologisk emne, som der findes flere forskellige syn på i offentligheden. Du arbejder først med emnet i Biologi/Bioteknologi ved f.eks. at redegøre og udføre et forsøg. Derefter udfører du en diskursanalyse i Dansk, hvor du f.eks. analyserer konkrete debatindlæg eller oplysningsmaterialer om emnet. 

Metoder i opgaven

Det er et krav til et SRP, at du anvender metoder fra begge fag. Alle lærere er ikke helt enige om, hvad metodebrug i et fag præcis dækker over. Metodebrug involverer dog typisk…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind