Selve eksaminationen

Sådan fordeles tiden i eksamenslokalet

Den mundtlige eksamen i SRP varer 30 minutter. Du får ingen forberedelsestid, så du skal have alting parat hjemmefra. 

De første 10 minutter skal du holde oplæg om projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. 

De næste 15 minutter er så en samtale mellem dig, eksaminator og censor. Eksaminator er den ene af dine vejledere, mens censor er en lærer fra et andet gymnasium. Censor og eksaminator er udvalgt, så de tilsammen repræsenterer fagene i dit SRP.

Samtalen tager udgangspunkt i dit oplæg og dit projekt. Den handler om, hvordan du har arbejdet med projektets problemstillinger, og du skal kunne forbinde din arbejdsform med overvejelser omkring de valgte metoder og basale videnskabsteoretiske overvejelser. 

I de sidste 5 minutter vil eksaminator og censor forhandle din karakter. Karateren, som du får, dækker både dit projekt og din mundtlige fremlæggelse. 

Det skal du sige i din præsentation

Du skal begynde din præsentation med en kort indledning. Her skal du kort forklare, hvilke spørgsmål du undersøgte i projektet, og hvad de vigtigste konklusioner var. I indledningen kan du også kort fortælle, hvorfor projektet er fagligt relevant. Du skal huske, at eksaminator og censor begge har læst dit projekt, så du behøver ikke gå i detaljer. 

Dernæst skal du vise med konkrete eksempler fra opgaven, hvordan du kom frem til dine konklusioner. Du skal altså gå helt tæt på din konkrete arbejdsform og de faglige metoder. Tag fat på nogle eksempler fra din analyse eller evt. forsøg, hvor du viser, hvordan du konkret brugte faglige metoder. Du kan fx vise, hvordan du arbejdede med et konkret citat, en model eller en tabel. Når du viser eksempler på analyse eller eksperimenter, så er det vigtigt, at du viser et eksempel fra hvert fag. Dyk også ned i et konkret eksempel fra din diskussion/vurdering. Her kan du have fokus på, hvordan du ser emnet fra flere sider, hvordan du bruger dine resultater fra redegørelse og analyse, samt hvordan du argumenterer for dine pointer. 

Du skal vise helt konkret, ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind